LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
532686 Kunai 1,608,246 99,999 1,708,245 1+7+0+8+2+4+5=27 CỬA LẺ 13:50 20-10-2021
532684 Tone 432,940 96,000 528,940 5+2+8+9+4+0=28 CỬA CHẴN 13:49 20-10-2021
532683 Katana 522,708 97,777 620,485 6+2+0+4+8+5=25 CỬA LẺ 13:49 20-10-2021
532682 Shuriken 995,271 99,999 1,095,270 1+0+9+5+2+7+0=24 CỬA CHẴN 13:48 20-10-2021
532681 Sanzu 555,057 100,000 655,057 6+5+5+0+5+7=28 CỬA CHẴN 13:48 20-10-2021
532680 Kunai 1,841,202 58,162 1,899,364 1+8+9+9+3+6+4=40 CỬA CHẴN 13:47 20-10-2021
532679 Bokken 639,557 100,000 739,557 7+3+9+5+5+7=36 CỬA CHẴN 13:47 20-10-2021
532678 Katana 587,175 91,264 678,439 6+7+8+4+3+9=37 CỬA LẺ 13:46 20-10-2021
532677 Tone 333,644 29,990 363,634 3+6+3+6+3+4=25 CỬA LẺ 13:47 20-10-2021
532676 Shuriken 931,153 50,001 981,154 9+8+1+1+5+4=28 CỬA CHẴN 13:46 20-10-2021
532675 Sanzu 798,441 100,000 898,441 8+9+8+4+4+1=34 CỬA CHẴN 13:45 20-10-2021
532674 Kunai 2,027,120 77,008 2,104,128 2+1+0+4+1+2+8=18 CỬA CHẴN 13:45 20-10-2021
532673 Bokken 855,255 100,000 955,255 9+5+5+2+5+5=31 CỬA LẺ 13:45 20-10-2021
532672 Katana 492,565 61,210 553,775 5+5+3+7+7+5=32 CỬA CHẴN 13:44 20-10-2021
532671 Tone 220,477 76,140 296,617 2+9+6+6+1+7=31 CỬA LẺ 13:44 20-10-2021
532670 Shuriken 905,604 50,000 955,604 9+5+5+6+0+4=29 CỬA LẺ 13:44 20-10-2021
532668 Sanzu 797,089 100,000 897,089 8+9+7+0+8+9=41 CỬA LẺ 13:43 20-10-2021
532669 Kunai 1,177,008 99,999 1,277,007 1+2+7+7+0+0+7=24 CỬA CHẴN 13:43 20-10-2021
532667 Bokken 709,339 75,000 784,339 7+8+4+3+3+9=34 CỬA CHẴN 13:43 20-10-2021
532666 Katana 577,210 50,000 627,210 6+2+7+2+1+0=18 CỬA CHẴN 13:42 20-10-2021