LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
740806 Kunai 1,608,399 34,563 1,642,962 1+6+4+2+9+6+2=30 CỬA CHẴN 17:36 24-01-2022
740805 Shuriken 1,600,288 50,011 1,650,299 1+6+5+0+2+9+9=32 CỬA CHẴN 17:35 24-01-2022
740804 Tone 1,246,124 99,410 1,345,534 1+3+4+5+5+3+4=25 CỬA LẺ 17:34 24-01-2022
740803 Katana 1,210,486 99,849 1,310,335 1+3+1+0+3+3+5=16 CỬA CHẴN 17:34 24-01-2022
740802 Bokken 1,764,767 99,888 1,864,655 1+8+6+4+6+5+5=35 CỬA LẺ 17:34 24-01-2022
740801 Kunai 2,037,474 100,000 2,137,474 2+1+3+7+4+7+4=28 CỬA CHẴN 17:33 24-01-2022
740800 Shuriken 1,789,017 99,410 1,888,427 1+8+8+8+4+2+7=38 CỬA CHẴN 17:33 24-01-2022
740799 Tone 1,345,702 99,898 1,445,600 1+4+4+5+6+0+0=20 CỬA CHẴN 17:32 24-01-2022
740798 Katana 863,218 97,726 960,944 9+6+0+9+4+4=32 CỬA CHẴN 17:32 24-01-2022
740797 Bokken 1,471,389 66,169 1,537,558 1+5+3+7+5+5+8=34 CỬA CHẴN 17:32 24-01-2022
740796 Kunai 1,986,165 100,000 2,086,165 2+0+8+6+1+6+5=28 CỬA CHẴN 17:31 24-01-2022
740795 Shuriken 1,414,483 99,999 1,514,482 1+5+1+4+4+8+2=25 CỬA LẺ 17:30 24-01-2022
740794 Tone 1,403,484 99,411 1,502,895 1+5+0+2+8+9+5=30 CỬA CHẴN 17:30 24-01-2022
740793 Katana 1,026,511 16,332 1,042,843 1+0+4+2+8+4+3=22 CỬA CHẴN 17:30 24-01-2022
740792 Kunai 2,255,178 100,000 2,355,178 2+3+5+5+1+7+8=31 CỬA LẺ 17:29 24-01-2022
740791 Bokken 1,627,874 78,062 1,705,936 1+7+0+5+9+3+6=31 CỬA LẺ 17:29 24-01-2022
740790 Shuriken 1,699,014 88,109 1,787,123 1+7+8+7+1+2+3=29 CỬA LẺ 17:28 24-01-2022
740789 Tone 1,728,060 12,441 1,740,501 1+7+4+0+5+0+1=18 CỬA CHẴN 17:28 24-01-2022
740788 Katana 1,031,399 15,511 1,046,910 1+0+4+6+9+1+0=21 CỬA LẺ 17:27 24-01-2022
740787 Kunai 2,151,015 100,000 2,251,015 2+2+5+1+0+1+5=16 CỬA CHẴN 17:27 24-01-2022