LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
740697 Shuriken 1,337,258 99,529 1,436,787 1+4+3+6+7+8+7=36 CỬA CHẴN 16:46 24-01-2022
740696 Tone 749,121 75,645 824,766 8+2+4+7+6+6=33 CỬA LẺ 16:44 24-01-2022
740695 Bokken 1,630,051 99,999 1,730,050 1+7+3+0+0+5+0=16 CỬA CHẴN 16:44 24-01-2022
740694 Katana 909,062 50,000 959,062 9+5+9+0+6+2=31 CỬA LẺ 16:45 24-01-2022
740693 Kunai 2,176,723 100,000 2,276,723 2+2+7+6+7+2+3=29 CỬA LẺ 16:43 24-01-2022
740692 Shuriken 557,493 99,999 657,492 6+5+7+4+9+2=33 CỬA LẺ 16:43 24-01-2022
740691 Tone 874,434 98,989 973,423 9+7+3+4+2+3=28 CỬA CHẴN 16:42 24-01-2022
740690 Bokken 1,676,934 100,000 1,776,934 1+7+7+6+9+3+4=37 CỬA LẺ 16:42 24-01-2022
740689 Katana 1,543,684 100,000 1,643,684 1+6+4+3+6+8+4=32 CỬA CHẴN 16:41 24-01-2022
740688 Kunai 1,925,749 100,000 2,025,749 2+0+2+5+7+4+9=29 CỬA LẺ 16:41 24-01-2022
740687 Tone 739,725 97,247 836,972 8+3+6+9+7+2=35 CỬA LẺ 16:40 24-01-2022
740686 Shuriken 597,562 80,718 678,280 6+7+8+2+8+0=31 CỬA LẺ 16:41 24-01-2022
740685 Bokken 1,649,619 99,999 1,749,618 1+7+4+9+6+1+8=36 CỬA CHẴN 16:40 24-01-2022
740684 Katana 3,106,428 99,951 3,206,379 3+2+0+6+3+7+9=30 CỬA CHẴN 16:39 24-01-2022
740683 Kunai 1,940,386 100,000 2,040,386 2+0+4+0+3+8+6=23 CỬA LẺ 16:39 24-01-2022
740682 Tone 1,047,600 64,877 1,112,477 1+1+1+2+4+7+7=23 CỬA LẺ 16:38 24-01-2022
740681 Shuriken 571,722 99,435 671,157 6+7+1+1+5+7=27 CỬA LẺ 16:38 24-01-2022
740680 Bokken 1,800,467 80,888 1,881,355 1+8+8+1+3+5+5=31 CỬA LẺ 16:38 24-01-2022
740679 Kunai 2,477,149 100,000 2,577,149 2+5+7+7+1+4+9=35 CỬA LẺ 16:37 24-01-2022
740678 Katana 1,554,822 13,120 1,567,942 1+5+6+7+9+4+2=34 CỬA CHẴN 16:37 24-01-2022