LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
233885 Tone 607,783 100,000 707,783 7+0+7+7+8+3=32 CỬA CHẴN 11:54 17-06-2021
233883 Shuriken 1,465,511 66,666 1,532,177 1+5+3+2+1+7+7=26 CỬA CHẴN 11:52 17-06-2021
233884 Katana 477,886 99,102 576,988 5+7+6+9+8+8=43 CỬA LẺ 11:53 17-06-2021
233882 Bokken 1,345,048 99,989 1,445,037 1+4+4+5+0+3+7=24 CỬA CHẴN 11:51 17-06-2021
233881 Kunai 1,541,671 69,860 1,611,531 1+6+1+1+5+3+1=18 CỬA CHẴN 11:51 17-06-2021
233880 Shuriken 1,148,473 11,803 1,160,276 1+1+6+0+2+7+6=23 CỬA LẺ 11:50 17-06-2021
233879 Katana 544,641 30,334 574,975 5+7+4+9+7+5=37 CỬA LẺ 11:50 17-06-2021
233878 Tone 603,503 100,000 703,503 7+0+3+5+0+3=18 CỬA CHẴN 11:51 17-06-2021
233877 Bokken 1,255,865 10,592 1,266,457 1+2+6+6+4+5+7=31 CỬA LẺ 11:49 17-06-2021
233876 Kunai 1,169,860 69,776 1,239,636 1+2+3+9+6+3+6=30 CỬA CHẴN 11:48 17-06-2021
233875 Shuriken 1,410,701 49,998 1,460,699 1+4+6+0+6+9+9=35 CỬA LẺ 11:48 17-06-2021
233874 Katana 538,529 70,333 608,862 6+0+8+8+6+2=30 CỬA CHẴN 11:48 17-06-2021
233873 Bokken 1,293,047 100,000 1,393,047 1+3+9+3+0+4+7=27 CỬA LẺ 11:46 17-06-2021
233872 Tone 548,884 16,341 565,225 5+6+5+2+2+5=25 CỬA LẺ 11:47 17-06-2021
233871 Kunai 1,494,991 99,999 1,594,990 1+5+9+4+9+9+0=37 CỬA LẺ 11:46 17-06-2021
233870 Katana 552,102 100,000 652,102 6+5+2+1+0+2=16 CỬA CHẴN 11:46 17-06-2021
233869 Shuriken 1,573,552 50,000 1,623,552 1+6+2+3+5+5+2=24 CỬA CHẴN 11:46 17-06-2021
233868 Tone 973,292 88,779 1,062,071 1+0+6+2+0+7+1=17 CỬA LẺ 11:44 17-06-2021
233867 Bokken 1,353,335 97,493 1,450,828 1+4+5+0+8+2+8=28 CỬA CHẴN 11:44 17-06-2021
233866 Kunai 1,774,703 99,999 1,874,702 1+8+7+4+7+0+2=29 CỬA LẺ 11:44 17-06-2021