LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
234002 Katana 745,851 99,369 845,220 8+4+5+2+2+0=21 CỬA LẺ 12:47 17-06-2021
234001 Tone 1,170,752 99,999 1,270,751 1+2+7+0+7+5+1=23 CỬA LẺ 12:47 17-06-2021
234000 Bokken 997,596 78,272 1,075,868 1+0+7+5+8+6+8=35 CỬA LẺ 12:45 17-06-2021
233999 Kunai 2,331,189 100,000 2,431,189 2+4+3+1+1+8+9=28 CỬA CHẴN 12:46 17-06-2021
233998 Shuriken 1,124,703 10,766 1,135,469 1+1+3+5+4+6+9=29 CỬA LẺ 12:45 17-06-2021
233997 Katana 955,933 10,000 965,933 9+6+5+9+3+3=35 CỬA LẺ 12:44 17-06-2021
233996 Tone 1,106,540 99,999 1,206,539 1+2+0+6+5+3+9=26 CỬA CHẴN 12:44 17-06-2021
233995 Bokken 878,272 88,889 967,161 9+6+7+1+6+1=30 CỬA CHẴN 12:43 17-06-2021
233994 Kunai 2,484,960 60,000 2,544,960 2+5+4+4+9+6+0=30 CỬA CHẴN 12:43 17-06-2021
233993 Shuriken 1,195,745 99,999 1,295,744 1+2+9+5+7+4+4=32 CỬA CHẴN 12:43 17-06-2021
233992 Katana 1,175,072 99,999 1,275,071 1+2+7+5+0+7+1=23 CỬA LẺ 12:42 17-06-2021
233991 Tone 981,023 99,999 1,081,022 1+0+8+1+0+2+2=14 CỬA CHẴN 12:42 17-06-2021
233990 Kunai 2,427,568 60,000 2,487,568 2+4+8+7+5+6+8=40 CỬA CHẴN 12:41 17-06-2021
233989 Shuriken 1,383,264 96,978 1,480,242 1+4+8+0+2+4+2=21 CỬA LẺ 12:41 17-06-2021
233988 Bokken 909,523 100,000 1,009,523 1+0+0+9+5+2+3=20 CỬA CHẴN 12:41 17-06-2021
233987 Katana 1,045,561 80,001 1,125,562 1+1+2+5+5+6+2=22 CỬA CHẴN 12:40 17-06-2021
233986 Tone 839,794 50,014 889,808 8+8+9+8+0+8=41 CỬA LẺ 12:40 17-06-2021
233985 Kunai 2,734,009 98,987 2,832,996 2+8+3+2+9+9+6=39 CỬA LẺ 12:38 17-06-2021
233984 Shuriken 1,402,131 97,879 1,500,010 1+5+0+0+0+1+0=7 CỬA LẺ 12:38 17-06-2021
233983 Bokken 1,014,315 100,000 1,114,315 1+1+1+4+3+1+5=16 CỬA CHẴN 12:38 17-06-2021