LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
740842 Shuriken 708,381 89,997 798,378 7+9+8+3+7+8=42 CỬA CHẴN 17:53 24-01-2022
740841 Kunai 2,690,472 100,000 2,790,472 2+7+9+0+4+7+2=31 CỬA LẺ 17:52 24-01-2022
740840 Bokken 1,090,742 100,000 1,190,742 1+1+9+0+7+4+2=24 CỬA CHẴN 17:51 24-01-2022
740839 Katana 512,104 99,999 612,103 6+1+2+1+0+3=13 CỬA LẺ 17:51 24-01-2022
740838 Shuriken 590,071 65,576 655,647 6+5+5+6+4+7=33 CỬA LẺ 17:51 24-01-2022
740837 Kunai 1,668,861 99,998 1,768,859 1+7+6+8+8+5+9=44 CỬA CHẴN 17:50 24-01-2022
740836 Bokken 1,175,245 99,987 1,275,232 1+2+7+5+2+3+2=22 CỬA CHẴN 17:49 24-01-2022
740835 Katana 743,211 13,988 757,199 7+5+7+1+9+9=38 CỬA CHẴN 17:49 24-01-2022
740834 Tone 410,953 93,634 504,587 5+0+4+5+8+7=29 CỬA LẺ 17:53 24-01-2022
740833 Shuriken 840,857 87,654 928,511 9+2+8+5+1+1=26 CỬA CHẴN 17:48 24-01-2022
740832 Kunai 1,994,732 99,789 2,094,521 2+0+9+4+5+2+1=23 CỬA LẺ 17:48 24-01-2022
740831 Katana 544,234 100,000 644,234 6+4+4+2+3+4=23 CỬA LẺ 17:47 24-01-2022
740830 Bokken 1,016,416 88,090 1,104,506 1+1+0+4+5+0+6=17 CỬA LẺ 17:47 24-01-2022
740829 Kunai 2,130,854 67,890 2,198,744 2+1+9+8+7+4+4=35 CỬA LẺ 17:46 24-01-2022
740828 Shuriken 853,034 50,123 903,157 9+0+3+1+5+7=25 CỬA LẺ 17:46 24-01-2022
740827 Tone 430,759 98,724 529,483 5+2+9+4+8+3=31 CỬA LẺ 17:47 24-01-2022
740826 Katana 429,779 19,694 449,473 4+4+9+4+7+3=31 CỬA LẺ 17:45 24-01-2022
740825 Kunai 1,704,686 100,000 1,804,686 1+8+0+4+6+8+6=33 CỬA LẺ 17:44 24-01-2022
740824 Bokken 772,160 99,997 872,157 8+7+2+1+5+7=30 CỬA CHẴN 17:44 24-01-2022
740823 Shuriken 1,385,764 99,999 1,485,763 1+4+8+5+7+6+3=34 CỬA CHẴN 17:43 24-01-2022