LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
740680 Bokken 1,800,467 80,888 1,881,355 1+8+8+1+3+5+5=31 CỬA LẺ 16:38 24-01-2022
740679 Kunai 2,477,149 100,000 2,577,149 2+5+7+7+1+4+9=35 CỬA LẺ 16:37 24-01-2022
740678 Katana 1,554,822 13,120 1,567,942 1+5+6+7+9+4+2=34 CỬA CHẴN 16:37 24-01-2022
740677 Tone 1,578,409 98,456 1,676,865 1+6+7+6+8+6+5=39 CỬA LẺ 16:36 24-01-2022
740676 Shuriken 1,301,454 99,202 1,400,656 1+4+0+0+6+5+6=22 CỬA CHẴN 16:36 24-01-2022
740675 Bokken 1,746,855 98,789 1,845,644 1+8+4+5+6+4+4=32 CỬA CHẴN 16:36 24-01-2022
740674 Kunai 2,363,198 100,000 2,463,198 2+4+6+3+1+9+8=33 CỬA LẺ 16:35 24-01-2022
740673 Katana 1,251,891 100,000 1,351,891 1+3+5+1+8+9+1=28 CỬA CHẴN 16:34 24-01-2022
740672 Tone 1,211,564 15,316 1,226,880 1+2+2+6+8+8+0=27 CỬA LẺ 16:34 24-01-2022
740671 Shuriken 1,040,190 99,757 1,139,947 1+1+3+9+9+4+7=34 CỬA CHẴN 16:34 24-01-2022
740670 Bokken 1,970,405 99,989 2,070,394 2+0+7+0+3+9+4=25 CỬA LẺ 16:33 24-01-2022
740669 Kunai 1,853,232 100,000 1,953,232 1+9+5+3+2+3+2=25 CỬA LẺ 16:33 24-01-2022
740668 Tone 985,624 99,513 1,085,137 1+0+8+5+1+3+7=25 CỬA LẺ 16:32 24-01-2022
740667 Katana 2,523,782 34,567 2,558,349 2+5+5+8+3+4+9=36 CỬA CHẴN 16:32 24-01-2022
740666 Shuriken 862,020 99,970 961,990 9+6+1+9+9+0=34 CỬA CHẴN 16:32 24-01-2022
740665 Bokken 1,979,291 99,899 2,079,190 2+0+7+9+1+9+0=28 CỬA CHẴN 16:31 24-01-2022
740664 Kunai 1,965,015 100,000 2,065,015 2+0+6+5+0+1+5=19 CỬA LẺ 16:30 24-01-2022
740663 Tone 446,787 87,883 534,670 5+3+4+6+7+0=25 CỬA LẺ 16:30 24-01-2022
740662 Katana 2,948,227 100,000 3,048,227 3+0+4+8+2+2+7=26 CỬA CHẴN 16:30 24-01-2022
740661 Bokken 1,913,507 99,959 2,013,466 2+0+1+3+4+6+6=22 CỬA CHẴN 16:29 24-01-2022