LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
740821 Tone 290,453 69,810 360,263 3+6+0+2+6+3=20 CỬA CHẴN 17:43 24-01-2022
740820 Kunai 1,254,976 100,000 1,354,976 1+3+5+4+9+7+6=35 CỬA LẺ 17:42 24-01-2022
740819 Shuriken 1,371,821 99,030 1,470,851 1+4+7+0+8+5+1=26 CỬA CHẴN 17:41 24-01-2022
740818 Bokken 626,205 99,987 726,192 7+2+6+1+9+2=27 CỬA LẺ 17:42 24-01-2022
740817 Katana 655,433 99,616 755,049 7+5+5+0+4+9=30 CỬA CHẴN 17:40 24-01-2022
740816 Kunai 1,237,842 100,000 1,337,842 1+3+3+7+8+4+2=28 CỬA CHẴN 17:40 24-01-2022
740815 Shuriken 1,370,059 50,001 1,420,060 1+4+2+0+0+6+0=13 CỬA LẺ 17:39 24-01-2022
740814 Bokken 963,905 80,888 1,044,793 1+0+4+4+7+9+3=28 CỬA CHẴN 17:39 24-01-2022
740813 Tone 250,210 50,000 300,210 3+0+0+2+1+0=6 CỬA CHẴN 17:40 24-01-2022
740812 Katana 656,097 99,561 755,658 7+5+5+6+5+8=36 CỬA CHẴN 17:38 24-01-2022
740811 Kunai 1,464,284 100,000 1,564,284 1+5+6+4+2+8+4=30 CỬA CHẴN 17:38 24-01-2022
740810 Shuriken 1,421,760 50,000 1,471,760 1+4+7+1+7+6+0=26 CỬA CHẴN 17:37 24-01-2022
740809 Tone 605,330 99,076 704,406 7+0+4+4+0+6=21 CỬA LẺ 17:36 24-01-2022
740808 Bokken 916,562 100,000 1,016,562 1+0+1+6+5+6+2=21 CỬA LẺ 17:36 24-01-2022
740807 Katana 1,167,426 98,989 1,266,415 1+2+6+6+4+1+5=25 CỬA LẺ 17:36 24-01-2022
740806 Kunai 1,608,399 34,563 1,642,962 1+6+4+2+9+6+2=30 CỬA CHẴN 17:36 24-01-2022
740805 Shuriken 1,600,288 50,011 1,650,299 1+6+5+0+2+9+9=32 CỬA CHẴN 17:35 24-01-2022
740804 Tone 1,246,124 99,410 1,345,534 1+3+4+5+5+3+4=25 CỬA LẺ 17:34 24-01-2022
740803 Katana 1,210,486 99,849 1,310,335 1+3+1+0+3+3+5=16 CỬA CHẴN 17:34 24-01-2022
740802 Bokken 1,764,767 99,888 1,864,655 1+8+6+4+6+5+5=35 CỬA LẺ 17:34 24-01-2022