LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
740661 Bokken 1,913,507 99,959 2,013,466 2+0+1+3+4+6+6=22 CỬA CHẴN 16:29 24-01-2022
740660 Shuriken 1,169,216 99,372 1,268,588 1+2+6+8+5+8+8=38 CỬA CHẴN 16:29 24-01-2022
740659 Kunai 2,291,990 100,000 2,391,990 2+3+9+1+9+9+0=33 CỬA LẺ 16:28 24-01-2022
740658 Tone 887,817 99,989 987,806 9+8+7+8+0+6=38 CỬA CHẴN 16:28 24-01-2022
740657 Katana 1,508,917 99,999 1,608,916 1+6+0+8+9+1+6=31 CỬA LẺ 16:27 24-01-2022
740656 Bokken 1,658,700 99,697 1,758,397 1+7+5+8+3+9+7=40 CỬA CHẴN 16:27 24-01-2022
740655 Kunai 2,450,175 100,000 2,550,175 2+5+5+0+1+7+5=25 CỬA LẺ 16:26 24-01-2022
740654 Tone 1,345,913 99,989 1,445,902 1+4+4+5+9+0+2=25 CỬA LẺ 16:26 24-01-2022
740653 Shuriken 1,561,128 99,080 1,660,208 1+6+6+0+2+0+8=23 CỬA LẺ 16:27 24-01-2022
740652 Katana 1,228,005 50,000 1,278,005 1+2+7+8+0+0+5=23 CỬA LẺ 16:25 24-01-2022
740651 Bokken 1,716,693 100,000 1,816,693 1+8+1+6+6+9+3=34 CỬA CHẴN 16:25 24-01-2022
740650 Kunai 2,267,953 100,000 2,367,953 2+3+6+7+9+5+3=35 CỬA LẺ 16:24 24-01-2022
740649 Tone 1,364,436 99,873 1,464,309 1+4+6+4+3+0+9=27 CỬA LẺ 16:24 24-01-2022
740648 Shuriken 1,630,589 99,674 1,730,263 1+7+3+0+2+6+3=22 CỬA CHẴN 16:24 24-01-2022
740647 Bokken 2,213,953 100,000 2,313,953 2+3+1+3+9+5+3=26 CỬA CHẴN 16:23 24-01-2022
740646 Katana 420,264 99,798 520,062 5+2+0+0+6+2=15 CỬA LẺ 16:23 24-01-2022
740645 Kunai 3,031,364 100,000 3,131,364 3+1+3+1+3+6+4=21 CỬA LẺ 16:22 24-01-2022
740644 Tone 1,539,206 100,000 1,639,206 1+6+3+9+2+0+6=27 CỬA LẺ 16:22 24-01-2022
740643 Shuriken 1,679,004 99,027 1,778,031 1+7+7+8+0+3+1=27 CỬA LẺ 16:22 24-01-2022
740642 Bokken 2,034,675 100,000 2,134,675 2+1+3+4+6+7+5=28 CỬA CHẴN 16:20 24-01-2022