LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
740799 Tone 1,345,702 99,898 1,445,600 1+4+4+5+6+0+0=20 CỬA CHẴN 17:32 24-01-2022
740798 Katana 863,218 97,726 960,944 9+6+0+9+4+4=32 CỬA CHẴN 17:32 24-01-2022
740797 Bokken 1,471,389 66,169 1,537,558 1+5+3+7+5+5+8=34 CỬA CHẴN 17:32 24-01-2022
740796 Kunai 1,986,165 100,000 2,086,165 2+0+8+6+1+6+5=28 CỬA CHẴN 17:31 24-01-2022
740795 Shuriken 1,414,483 99,999 1,514,482 1+5+1+4+4+8+2=25 CỬA LẺ 17:30 24-01-2022
740794 Tone 1,403,484 99,411 1,502,895 1+5+0+2+8+9+5=30 CỬA CHẴN 17:30 24-01-2022
740793 Katana 1,026,511 16,332 1,042,843 1+0+4+2+8+4+3=22 CỬA CHẴN 17:30 24-01-2022
740792 Kunai 2,255,178 100,000 2,355,178 2+3+5+5+1+7+8=31 CỬA LẺ 17:29 24-01-2022
740791 Bokken 1,627,874 78,062 1,705,936 1+7+0+5+9+3+6=31 CỬA LẺ 17:29 24-01-2022
740790 Shuriken 1,699,014 88,109 1,787,123 1+7+8+7+1+2+3=29 CỬA LẺ 17:28 24-01-2022
740789 Tone 1,728,060 12,441 1,740,501 1+7+4+0+5+0+1=18 CỬA CHẴN 17:28 24-01-2022
740788 Katana 1,031,399 15,511 1,046,910 1+0+4+6+9+1+0=21 CỬA LẺ 17:27 24-01-2022
740787 Kunai 2,151,015 100,000 2,251,015 2+2+5+1+0+1+5=16 CỬA CHẴN 17:27 24-01-2022
740786 Shuriken 1,960,127 99,376 2,059,503 2+0+5+9+5+0+3=24 CỬA CHẴN 17:26 24-01-2022
740785 Tone 1,636,812 88,888 1,725,700 1+7+2+5+7+0+0=22 CỬA CHẴN 17:26 24-01-2022
740784 Bokken 1,523,721 99,898 1,623,619 1+6+2+3+6+1+9=28 CỬA CHẴN 17:26 24-01-2022
740783 Katana 1,055,636 99,663 1,155,299 1+1+5+5+2+9+9=32 CỬA CHẴN 17:25 24-01-2022
740782 Kunai 2,168,074 76,218 2,244,292 2+2+4+4+2+9+2=25 CỬA LẺ 17:25 24-01-2022
740781 Tone 1,737,669 99,940 1,837,609 1+8+3+7+6+0+9=34 CỬA CHẴN 17:24 24-01-2022
740780 Bokken 1,612,552 76,725 1,689,277 1+6+8+9+2+7+7=40 CỬA CHẴN 17:24 24-01-2022