LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
740641 Katana 1,254,662 50,000 1,304,662 1+3+0+4+6+6+2=22 CỬA CHẴN 16:20 24-01-2022
740640 Kunai 2,650,153 100,000 2,750,153 2+7+5+0+1+5+3=23 CỬA LẺ 16:20 24-01-2022
740639 Tone 736,564 100,000 836,564 8+3+6+5+6+4=32 CỬA CHẴN 16:20 24-01-2022
740638 Shuriken 1,720,648 100,000 1,820,648 1+8+2+0+6+4+8=29 CỬA LẺ 16:19 24-01-2022
740637 Bokken 2,039,926 99,176 2,139,102 2+1+3+9+1+0+2=18 CỬA CHẴN 16:18 24-01-2022
740636 Tone 823,728 100,000 923,728 9+2+3+7+2+8=31 CỬA LẺ 16:18 24-01-2022
740635 Kunai 2,424,229 99,998 2,524,227 2+5+2+4+2+2+7=24 CỬA CHẴN 16:18 24-01-2022
740634 Katana 1,195,540 50,000 1,245,540 1+2+4+5+5+4+0=21 CỬA LẺ 16:18 24-01-2022
740633 Shuriken 1,512,197 100,000 1,612,197 1+6+1+2+1+9+7=27 CỬA LẺ 16:17 24-01-2022
740632 Bokken 1,947,762 99,999 2,047,761 2+0+4+7+7+6+1=27 CỬA LẺ 16:16 24-01-2022
740631 Tone 1,613,522 99,506 1,713,028 1+7+1+3+0+2+8=22 CỬA CHẴN 16:16 24-01-2022
740630 Kunai 2,605,665 100,000 2,705,665 2+7+0+5+6+6+5=31 CỬA LẺ 16:16 24-01-2022
740629 Katana 1,275,009 99,961 1,374,970 1+3+7+4+9+7+0=31 CỬA LẺ 16:16 24-01-2022
740628 Shuriken 1,710,106 100,000 1,810,106 1+8+1+0+1+0+6=17 CỬA LẺ 16:14 24-01-2022
740627 Tone 1,743,885 100,000 1,843,885 1+8+4+3+8+8+5=37 CỬA LẺ 16:14 24-01-2022
740626 Bokken 1,982,488 99,591 2,082,079 2+0+8+2+0+7+9=28 CỬA CHẴN 16:14 24-01-2022
740625 Kunai 2,955,592 100,000 3,055,592 3+0+5+5+5+9+2=29 CỬA LẺ 16:14 24-01-2022
740624 Katana 1,375,290 95,379 1,470,669 1+4+7+0+6+6+9=33 CỬA LẺ 16:14 24-01-2022
740623 Shuriken 1,927,048 62,087 1,989,135 1+9+8+9+1+3+5=36 CỬA CHẴN 16:12 24-01-2022
740622 Tone 1,590,719 65,345 1,656,064 1+6+5+6+0+6+4=28 CỬA CHẴN 16:12 24-01-2022