LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
740774 Shuriken 1,761,821 99,808 1,861,629 1+8+6+1+6+2+9=33 CỬA LẺ 17:21 24-01-2022
740773 Katana 556,812 92,249 649,061 6+4+9+0+6+1=26 CỬA CHẴN 17:21 24-01-2022
740772 Kunai 1,300,367 100,000 1,400,367 1+4+0+0+3+6+7=21 CỬA LẺ 17:21 24-01-2022
740771 Tone 1,418,079 99,342 1,517,421 1+5+1+7+4+2+1=21 CỬA LẺ 17:20 24-01-2022
740770 Shuriken 1,764,707 99,674 1,864,381 1+8+6+4+3+8+1=31 CỬA LẺ 17:19 24-01-2022
740769 Katana 761,653 99,615 861,268 8+6+1+2+6+8=31 CỬA LẺ 17:19 24-01-2022
740768 Kunai 2,166,859 100,000 2,266,859 2+2+6+6+8+5+9=38 CỬA CHẴN 17:19 24-01-2022
740767 Bokken 1,558,719 99,998 1,658,717 1+6+5+8+7+1+7=35 CỬA LẺ 17:19 24-01-2022
740766 Tone 1,211,685 99,156 1,310,841 1+3+1+0+8+4+1=18 CỬA CHẴN 17:18 24-01-2022
740765 Shuriken 1,683,754 100,000 1,783,754 1+7+8+3+7+5+4=35 CỬA LẺ 17:17 24-01-2022
740764 Katana 861,454 99,898 961,352 9+6+1+3+5+2=26 CỬA CHẴN 17:17 24-01-2022
740763 Kunai 2,085,979 93,543 2,179,522 2+1+7+9+5+2+2=28 CỬA CHẴN 17:17 24-01-2022
740762 Bokken 1,233,364 99,999 1,333,363 1+3+3+3+3+6+3=22 CỬA CHẴN 17:16 24-01-2022
740761 Tone 1,228,715 99,130 1,327,845 1+3+2+7+8+4+5=30 CỬA CHẴN 17:15 24-01-2022
740760 Shuriken 934,379 100,000 1,034,379 1+0+3+4+3+7+9=27 CỬA LẺ 17:15 24-01-2022
740759 Kunai 2,103,871 100,000 2,203,871 2+2+0+3+8+7+1=23 CỬA LẺ 17:15 24-01-2022
740758 Katana 849,111 99,455 948,566 9+4+8+5+6+6=38 CỬA CHẴN 17:15 24-01-2022
740757 Bokken 1,415,374 99,727 1,515,101 1+5+1+5+1+0+1=14 CỬA CHẴN 17:14 24-01-2022
740756 Tone 585,969 100,000 685,969 6+8+5+9+6+9=43 CỬA LẺ 17:13 24-01-2022
740755 Kunai 1,663,214 93,977 1,757,191 1+7+5+7+1+9+1=31 CỬA LẺ 17:12 24-01-2022