LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
371953 World 657,959 99,339 757,298 7+5+7+2+9+8=38 CỬA CHẴN 10:48 06-08-2021
371952 Katana 1,011,069 99,998 1,111,067 1+1+1+1+0+6+7=17 CỬA LẺ 10:48 06-08-2021
371951 Tone 681,938 100,000 781,938 7+8+1+9+3+8=36 CỬA CHẴN 10:47 06-08-2021
371950 Shuriken 294,794 39,810 334,604 3+3+4+6+0+4=20 CỬA CHẴN 10:47 06-08-2021
371949 Kunai 806,562 99,789 906,351 9+0+6+3+5+1=24 CỬA CHẴN 10:48 06-08-2021
371948 World 547,371 87,549 634,920 6+3+4+9+2+0=24 CỬA CHẴN 10:46 06-08-2021
371947 Katana 1,284,200 99,999 1,384,199 1+3+8+4+1+9+9=35 CỬA LẺ 10:45 06-08-2021
371946 Shuriken 532,150 99,999 632,149 6+3+2+1+4+9=25 CỬA LẺ 10:45 06-08-2021
371945 Kunai 951,705 50,000 1,001,705 1+0+0+1+7+0+5=14 CỬA CHẴN 10:45 06-08-2021
371944 Tone 689,882 100,000 789,882 7+8+9+8+8+2=42 CỬA CHẴN 10:45 06-08-2021
371943 World 576,205 26,231 602,436 6+0+2+4+3+6=21 CỬA LẺ 10:44 06-08-2021
371942 Shuriken 565,781 39,011 604,792 6+0+4+7+9+2=28 CỬA CHẴN 10:43 06-08-2021
371941 Katana 1,587,807 11,223 1,599,030 1+5+9+9+0+3+0=27 CỬA LẺ 10:43 06-08-2021
371940 Tone 468,137 75,000 543,137 5+4+3+1+3+7=23 CỬA LẺ 10:43 06-08-2021
371939 Kunai 678,244 99,999 778,243 7+7+8+2+4+3=31 CỬA LẺ 10:43 06-08-2021
371938 World 723,909 100,000 823,909 8+2+3+9+0+9=31 CỬA LẺ 10:41 06-08-2021
371937 Shuriken 739,512 99,998 839,510 8+3+9+5+1+0=26 CỬA CHẴN 10:41 06-08-2021
371936 Katana 1,659,668 99,996 1,759,664 1+7+5+9+6+6+4=38 CỬA CHẴN 10:41 06-08-2021
371935 Tone 604,149 67,890 672,039 6+7+2+0+3+9=27 CỬA LẺ 10:41 06-08-2021
371934 Kunai 697,431 99,999 797,430 7+9+7+4+3+0=30 CỬA CHẴN 10:40 06-08-2021