LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
740865 Katana 615,847 99,899 715,746 7+1+5+7+4+6=30 CỬA CHẴN 18:04 24-01-2022
740864 Shuriken 1,059,267 11,111 1,070,378 1+0+7+0+3+7+8=26 CỬA CHẴN 18:03 24-01-2022
740863 Kunai 2,186,697 100,000 2,286,697 2+2+8+6+6+9+7=40 CỬA CHẴN 18:03 24-01-2022
740862 Bokken 1,134,367 13,969 1,148,336 1+1+4+8+3+3+6=26 CỬA CHẴN 18:03 24-01-2022
740860 Shuriken 1,168,174 88,889 1,257,063 1+2+5+7+0+6+3=24 CỬA CHẴN 18:01 24-01-2022
740859 Katana 688,834 98,172 787,006 7+8+7+0+0+6=28 CỬA CHẴN 18:01 24-01-2022
740858 Kunai 2,632,470 99,999 2,732,469 2+7+3+2+4+6+9=33 CỬA LẺ 18:01 24-01-2022
740857 Bokken 1,176,059 99,999 1,276,058 1+2+7+6+0+5+8=29 CỬA LẺ 18:01 24-01-2022
740856 Tone 375,828 100,000 475,828 4+7+5+8+2+8=34 CỬA CHẴN 18:00 24-01-2022
740855 Shuriken 1,760,098 99,093 1,859,191 1+8+5+9+1+9+1=34 CỬA CHẴN 17:59 24-01-2022
740854 Kunai 2,720,555 100,000 2,820,555 2+8+2+0+5+5+5=27 CỬA LẺ 17:59 24-01-2022
740853 Katana 553,402 99,998 653,400 6+5+3+4+0+0=18 CỬA CHẴN 17:59 24-01-2022
740852 Bokken 609,184 95,555 704,739 7+0+4+7+3+9=30 CỬA CHẴN 17:58 24-01-2022
740851 Tone 450,659 50,000 500,659 5+0+0+6+5+9=25 CỬA LẺ 17:58 24-01-2022
740850 Kunai 2,838,642 100,000 2,938,642 2+9+3+8+6+4+2=34 CỬA CHẴN 17:57 24-01-2022
740849 Katana 807,023 99,999 907,022 9+0+7+0+2+2=20 CỬA CHẴN 17:56 24-01-2022
740848 Bokken 716,401 32,326 748,727 7+4+8+7+2+7=35 CỬA LẺ 17:56 24-01-2022
740847 Tone 475,401 16,288 491,689 4+9+1+6+8+9=37 CỬA LẺ 17:56 24-01-2022
740846 Shuriken 827,640 92,428 920,068 9+2+0+0+6+8=25 CỬA LẺ 17:57 24-01-2022
740845 Kunai 2,607,477 100,000 2,707,477 2+7+0+7+4+7+7=34 CỬA CHẴN 17:54 24-01-2022