LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
236693 Katana 1,150,823 99,999 1,250,822 1+2+5+0+8+2+2=20 CỬA CHẴN 09:56 18-06-2021
236692 Kunai 3,380,725 99,998 3,480,723 3+4+8+0+7+2+3=27 CỬA LẺ 09:56 18-06-2021
236691 Bokken 434,138 99,999 534,137 5+3+4+1+3+7=23 CỬA LẺ 09:55 18-06-2021
236690 Katana 991,335 99,999 1,091,334 1+0+9+1+3+3+4=21 CỬA LẺ 09:54 18-06-2021
236689 Shuriken 1,620,480 99,999 1,720,479 1+7+2+0+4+7+9=30 CỬA CHẴN 09:55 18-06-2021
236688 Tone 208,778 78,901 287,679 2+8+7+6+7+9=39 CỬA LẺ 09:55 18-06-2021
236687 Kunai 3,444,165 100,000 3,544,165 3+5+4+4+1+6+5=28 CỬA CHẴN 09:53 18-06-2021
236686 Katana 968,318 100,000 1,068,318 1+0+6+8+3+1+8=27 CỬA LẺ 09:52 18-06-2021
236684 Bokken 698,481 99,989 798,470 7+9+8+4+7+0=35 CỬA LẺ 09:52 18-06-2021
236685 Shuriken 1,409,565 100,000 1,509,565 1+5+0+9+5+6+5=31 CỬA LẺ 09:52 18-06-2021
236683 Tone 372,050 100,000 472,050 4+7+2+0+5+0=18 CỬA CHẴN 09:51 18-06-2021
236682 Katana 985,788 24,263 1,010,051 1+0+1+0+0+5+1=8 CỬA CHẴN 09:50 18-06-2021
236681 Shuriken 1,720,108 98,687 1,818,795 1+8+1+8+7+9+5=39 CỬA LẺ 09:50 18-06-2021
236680 Bokken 1,023,125 99,998 1,123,123 1+1+2+3+1+2+3=13 CỬA LẺ 09:50 18-06-2021
236679 Kunai 2,804,063 99,999 2,904,062 2+9+0+4+0+6+2=23 CỬA LẺ 09:51 18-06-2021
236678 Tone 702,023 50,000 752,023 7+5+2+0+2+3=19 CỬA LẺ 09:49 18-06-2021
236677 Katana 956,900 100,000 1,056,900 1+0+5+6+9+0+0=21 CỬA LẺ 09:48 18-06-2021
236676 Shuriken 1,751,853 100,000 1,851,853 1+8+5+1+8+5+3=31 CỬA LẺ 09:48 18-06-2021
236675 Bokken 878,314 100,000 978,314 9+7+8+3+1+4=32 CỬA CHẴN 09:48 18-06-2021
236674 Kunai 2,874,039 99,999 2,974,038 2+9+7+4+0+3+8=33 CỬA LẺ 09:47 18-06-2021