LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
532754 Kunai 1,242,172 99,962 1,342,134 1+3+4+2+1+3+4=18 CỬA CHẴN 14:18 20-10-2021
532752 Katana 553,635 31,780 585,415 5+8+5+4+1+5=28 CỬA CHẴN 14:18 20-10-2021
532751 Tone 538,219 99,999 638,218 6+3+8+2+1+8=28 CỬA CHẴN 14:17 20-10-2021
532750 Bokken 714,618 75,000 789,618 7+8+9+6+1+8=39 CỬA LẺ 14:16 20-10-2021
532749 Kunai 1,256,808 29,999 1,286,807 1+2+8+6+8+0+7=32 CỬA CHẴN 14:16 20-10-2021
532747 Tone 470,082 99,997 570,079 5+7+0+0+7+9=28 CỬA CHẴN 14:14 20-10-2021
532746 Shuriken 760,055 86,242 846,297 8+4+6+2+9+7=36 CỬA CHẴN 14:15 20-10-2021
532745 Katana 361,570 20,000 381,570 3+8+1+5+7+0=24 CỬA CHẴN 14:15 20-10-2021
532744 Bokken 757,719 75,000 832,719 8+3+2+7+1+9=30 CỬA CHẴN 14:14 20-10-2021
532743 Kunai 1,376,282 100,000 1,476,282 1+4+7+6+2+8+2=30 CỬA CHẴN 14:14 20-10-2021
532742 Tone 548,569 100,000 648,569 6+4+8+5+6+9=38 CỬA CHẴN 14:12 20-10-2021
532741 Kunai 1,240,725 100,000 1,340,725 1+3+4+0+7+2+5=22 CỬA CHẴN 14:11 20-10-2021
532740 Bokken 666,150 75,000 741,150 7+4+1+1+5+0=18 CỬA CHẴN 14:11 20-10-2021
532739 Shuriken 476,797 44,000 520,797 5+2+0+7+9+7=30 CỬA CHẴN 14:12 20-10-2021
532738 Katana 344,442 83,155 427,597 4+2+7+5+9+7=34 CỬA CHẴN 14:11 20-10-2021
532737 Sanzu 505,598 100,000 605,598 6+0+5+5+9+8=33 CỬA LẺ 14:12 20-10-2021
532736 Tone 342,068 25,081 367,149 3+6+7+1+4+9=30 CỬA CHẴN 14:10 20-10-2021
532735 Kunai 1,524,907 98,987 1,623,894 1+6+2+3+8+9+4=33 CỬA LẺ 14:09 20-10-2021
532734 Bokken 895,192 10,975 906,167 9+0+6+1+6+7=29 CỬA LẺ 14:09 20-10-2021
532733 Shuriken 788,515 50,000 838,515 8+3+8+5+1+5=30 CỬA CHẴN 14:09 20-10-2021