LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
634268 Bokken 732,996 99,999 832,995 8+3+2+9+9+5=36 CỬA CHẴN 20:31 29-11-2021
634267 Shuriken 1,397,574 99,789 1,497,363 1+4+9+7+3+6+3=33 CỬA LẺ 20:30 29-11-2021
634266 Katana 947,431 99,999 1,047,430 1+0+4+7+4+3+0=19 CỬA LẺ 20:31 29-11-2021
634265 Kunai 1,617,355 99,995 1,717,350 1+7+1+7+3+5+0=24 CỬA CHẴN 20:30 29-11-2021
634264 Tone 831,373 100,000 931,373 9+3+1+3+7+3=26 CỬA CHẴN 20:30 29-11-2021
634263 Shuriken 1,265,268 99,995 1,365,263 1+3+6+5+2+6+3=26 CỬA CHẴN 20:28 29-11-2021
634262 Katana 1,097,854 97,346 1,195,200 1+1+9+5+2+0+0=18 CỬA CHẴN 20:28 29-11-2021
634261 Bokken 588,808 100,000 688,808 6+8+8+8+0+8=38 CỬA CHẴN 20:29 29-11-2021
634260 Kunai 1,870,235 99,994 1,970,229 1+9+7+0+2+2+9=30 CỬA CHẴN 20:28 29-11-2021
634259 Tone 784,319 78,987 863,306 8+6+3+3+0+6=26 CỬA CHẴN 20:28 29-11-2021
634258 Shuriken 1,175,055 89,999 1,265,054 1+2+6+5+0+5+4=23 CỬA LẺ 20:26 29-11-2021
634257 Katana 1,076,218 95,049 1,171,267 1+1+7+1+2+6+7=25 CỬA LẺ 20:26 29-11-2021
634256 Kunai 1,695,007 99,886 1,794,893 1+7+9+4+8+9+3=41 CỬA LẺ 20:26 29-11-2021
634255 Tone 543,083 50,773 593,856 5+9+3+8+5+6=36 CỬA CHẴN 20:26 29-11-2021
634254 Bokken 949,050 99,999 1,049,049 1+0+4+9+0+4+9=27 CỬA LẺ 20:26 29-11-2021
634253 Shuriken 1,152,834 99,998 1,252,832 1+2+5+2+8+3+2=23 CỬA LẺ 20:24 29-11-2021
634252 Kunai 1,575,187 83,752 1,658,939 1+6+5+8+9+3+9=41 CỬA LẺ 20:24 29-11-2021
634251 Katana 1,034,554 99,678 1,134,232 1+1+3+4+2+3+2=16 CỬA CHẴN 20:24 29-11-2021
634250 Tone 749,093 50,193 799,286 7+9+9+2+8+6=41 CỬA LẺ 20:23 29-11-2021
634249 Bokken 630,678 95,466 726,144 7+2+6+1+4+4=24 CỬA CHẴN 20:22 29-11-2021