LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
236463 Tone 562,469 99,999 662,468 6+6+2+4+6+8=32 CỬA CHẴN 08:06 18-06-2021
236462 Bokken 626,933 66,666 693,599 6+9+3+5+9+9=41 CỬA LẺ 08:04 18-06-2021
236461 Katana 183,717 14,072 197,789 1+9+7+7+8+9=41 CỬA LẺ 08:01 18-06-2021
236460 Kunai 1,866,284 99,999 1,966,283 1+9+6+6+2+8+3=35 CỬA LẺ 08:01 18-06-2021
236459 Shuriken 1,060,772 99,999 1,160,771 1+1+6+0+7+7+1=23 CỬA LẺ 08:01 18-06-2021
236458 Tone 839,744 100,000 939,744 9+3+9+7+4+4=36 CỬA CHẴN 08:01 18-06-2021
236457 Bokken 363,764 77,777 441,541 4+4+1+5+4+1=19 CỬA LẺ 08:00 18-06-2021
236456 Kunai 1,744,716 96,999 1,841,715 1+8+4+1+7+1+5=27 CỬA LẺ 07:59 18-06-2021
236455 Katana 237,019 99,998 337,017 3+3+7+0+1+7=21 CỬA LẺ 07:59 18-06-2021
236454 Shuriken 803,726 97,675 901,401 9+0+1+4+0+1=15 CỬA LẺ 07:58 18-06-2021
236453 Bokken 507,771 19,999 527,770 5+2+7+7+7+0=28 CỬA CHẴN 07:57 18-06-2021
236452 Tone 727,332 99,999 827,331 8+2+7+3+3+1=24 CỬA CHẴN 07:58 18-06-2021
236451 Kunai 1,255,392 99,999 1,355,391 1+3+5+5+3+9+1=27 CỬA LẺ 07:56 18-06-2021
236450 Shuriken 1,097,675 99,999 1,197,674 1+1+9+7+6+7+4=35 CỬA LẺ 07:56 18-06-2021
236449 Katana 465,993 11,610 477,603 4+7+7+6+0+3=27 CỬA LẺ 07:56 18-06-2021
236448 Bokken 637,278 59,059 696,337 6+9+6+3+3+7=34 CỬA CHẴN 07:55 18-06-2021
236447 Tone 698,406 99,999 798,405 7+9+8+4+0+5=33 CỬA LẺ 07:55 18-06-2021
236446 Katana 556,621 100,000 656,621 6+5+6+6+2+1=26 CỬA CHẴN 07:53 18-06-2021
236445 Shuriken 944,220 100,000 1,044,220 1+0+4+4+2+2+0=13 CỬA LẺ 07:54 18-06-2021
236444 Bokken 706,487 99,980 806,467 8+0+6+4+6+7=31 CỬA LẺ 07:53 18-06-2021