LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
20589 Shuriken 1,100,085 99,989 1,200,074 1+2+0+0+0+7+4=14 CỬA CHẴN 00:45 14-02-2021
20588 Tone 485,306 99,999 585,305 5+8+5+3+0+5=26 CỬA CHẴN 00:45 14-02-2021
20587 Katana 1,958,040 100,000 2,058,040 2+0+5+8+0+4+0=19 CỬA LẺ 00:44 14-02-2021
20586 Kunai 998,779 100,000 1,098,779 1+0+9+8+7+7+9=41 CỬA LẺ 00:44 14-02-2021
20585 Haruna 287,108 100,000 387,108 3+8+7+1+0+8=27 CỬA LẺ 00:46 14-02-2021
20584 Bokken 892,485 99,898 992,383 9+9+2+3+8+3=34 CỬA CHẴN 00:43 14-02-2021
20583 World 157,619 50,000 207,619 2+0+7+6+1+9=25 CỬA LẺ 00:54 14-02-2021
20582 Shuriken 1,423,339 100,000 1,523,339 1+5+2+3+3+3+9=26 CỬA CHẴN 00:43 14-02-2021
20581 Katana 2,101,762 46,566 2,148,328 2+1+4+8+3+2+8=28 CỬA CHẴN 00:42 14-02-2021
20580 Kunai 1,633,307 99,999 1,733,306 1+7+3+3+3+0+6=23 CỬA LẺ 00:42 14-02-2021
20579 Haruna 294,000 100,000 394,000 3+9+4+0+0+0=16 CỬA CHẴN 00:41 14-02-2021
20578 Tone 293,615 19,889 313,504 3+1+3+5+0+4=16 CỬA CHẴN 00:43 14-02-2021
20577 Bokken 1,470,534 100,000 1,570,534 1+5+7+0+5+3+4=25 CỬA LẺ 00:41 14-02-2021
20576 Shuriken 1,264,503 99,989 1,364,492 1+3+6+4+4+9+2=29 CỬA LẺ 00:40 14-02-2021
20575 Katana 2,333,594 49,474 2,383,068 2+3+8+3+0+6+8=30 CỬA CHẴN 00:40 14-02-2021
20574 Kunai 1,558,151 100,000 1,658,151 1+6+5+8+1+5+1=27 CỬA LẺ 00:39 14-02-2021
20573 World 499,349 99,999 599,348 5+9+9+3+4+8=38 CỬA CHẴN 00:40 14-02-2021
20572 Tone 207,032 49,999 257,031 2+5+7+0+3+1=18 CỬA CHẴN 00:39 14-02-2021
20571 Bokken 884,326 100,000 984,326 9+8+4+3+2+6=32 CỬA CHẴN 00:38 14-02-2021
20570 Shuriken 1,173,826 100,000 1,273,826 1+2+7+3+8+2+6=29 CỬA LẺ 00:38 14-02-2021