LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
20299 World 280,191 12,502 292,693 2+9+2+6+9+3=31 CỬA LẺ 23:04 13-02-2021
20298 Tone 946,959 90,000 1,036,959 1+0+3+6+9+5+9=33 CỬA LẺ 23:03 13-02-2021
20297 Katana 2,623,009 99,798 2,722,807 2+7+2+2+8+0+7=28 CỬA CHẴN 23:02 13-02-2021
20296 Kunai 760,657 99,998 860,655 8+6+0+6+5+5=30 CỬA CHẴN 23:01 13-02-2021
20295 Bokken 3,343,110 99,999 3,443,109 3+4+4+3+1+0+9=24 CỬA CHẴN 23:01 13-02-2021
20294 Shuriken 1,583,760 99,789 1,683,549 1+6+8+3+5+4+9=36 CỬA CHẴN 23:01 13-02-2021
20292 World 297,452 49,999 347,451 3+4+7+4+5+1=24 CỬA CHẴN 23:01 13-02-2021
20293 Tone 976,374 99,989 1,076,363 1+0+7+6+3+6+3=26 CỬA CHẴN 23:00 13-02-2021
20291 Haruna 319,328 99,999 419,327 4+1+9+3+2+7=26 CỬA CHẴN 23:01 13-02-2021
20290 Katana 2,546,929 100,000 2,646,929 2+6+4+6+9+2+9=38 CỬA CHẴN 23:00 13-02-2021
20289 Kunai 756,732 49,999 806,731 8+0+6+7+3+1=25 CỬA LẺ 22:59 13-02-2021
20288 Bokken 3,680,672 99,999 3,780,671 3+7+8+0+6+7+1=32 CỬA CHẴN 22:59 13-02-2021
20287 Shuriken 1,368,612 98,989 1,467,601 1+4+6+7+6+0+1=25 CỬA LẺ 22:59 13-02-2021
20286 World 305,658 99,989 405,647 4+0+5+6+4+7=26 CỬA CHẴN 22:58 13-02-2021
20285 Katana 3,063,294 100,000 3,163,294 3+1+6+3+2+9+4=28 CỬA CHẴN 22:58 13-02-2021
20284 Tone 812,727 100,000 912,727 9+1+2+7+2+7=28 CỬA CHẴN 22:58 13-02-2021
20283 Bokken 4,310,676 100,000 4,410,676 4+4+1+0+6+7+6=28 CỬA CHẴN 22:56 13-02-2021
20282 Kunai 1,179,717 100,000 1,279,717 1+2+7+9+7+1+7=34 CỬA CHẴN 22:57 13-02-2021
20281 Shuriken 1,190,051 71,205 1,261,256 1+2+6+1+2+5+6=23 CỬA LẺ 22:56 13-02-2021
20280 Katana 3,233,734 99,798 3,333,532 3+3+3+3+5+3+2=22 CỬA CHẴN 22:56 13-02-2021