LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
532569 Shuriken 461,162 99,897 561,059 5+6+1+0+5+9=26 CỬA CHẴN 13:04 20-10-2021
532568 Sanzu 630,600 100,000 730,600 7+3+0+6+0+0=16 CỬA CHẴN 13:03 20-10-2021
532567 Tone 540,483 100,000 640,483 6+4+0+4+8+3=25 CỬA LẺ 13:03 20-10-2021
532566 Kunai 993,798 100,000 1,093,798 1+0+9+3+7+9+8=37 CỬA LẺ 13:03 20-10-2021
532565 Katana 747,263 23,456 770,719 7+7+0+7+1+9=31 CỬA LẺ 13:02 20-10-2021
532564 Shuriken 528,939 34,567 563,506 5+6+3+5+0+6=25 CỬA LẺ 13:01 20-10-2021
532563 Bokken 675,201 100,000 775,201 7+7+5+2+0+1=22 CỬA CHẴN 13:01 20-10-2021
532561 Sanzu 447,273 11,111 458,384 4+5+8+3+8+4=32 CỬA CHẴN 13:01 20-10-2021
532560 Tone 628,252 100,000 728,252 7+2+8+2+5+2=26 CỬA CHẴN 13:00 20-10-2021
532559 Kunai 1,008,333 99,999 1,108,332 1+1+0+8+3+3+2=18 CỬA CHẴN 13:00 20-10-2021
532558 Katana 793,919 11,111 805,030 8+0+5+0+3+0=16 CỬA CHẴN 13:00 20-10-2021
532557 Bokken 701,674 100,000 801,674 8+0+1+6+7+4=26 CỬA CHẴN 12:59 20-10-2021
532556 Shuriken 638,159 99,897 738,056 7+3+8+0+5+6=29 CỬA LẺ 12:59 20-10-2021
532555 Sanzu 277,399 100,000 377,399 3+7+7+3+9+9=38 CỬA CHẴN 12:58 20-10-2021
532554 Tone 666,747 50,001 716,748 7+1+6+7+4+8=33 CỬA LẺ 12:58 20-10-2021
532553 Kunai 1,003,751 100,000 1,103,751 1+1+0+3+7+5+1=18 CỬA CHẴN 12:58 20-10-2021
532552 Katana 1,093,008 100,000 1,193,008 1+1+9+3+0+0+8=22 CỬA CHẴN 12:57 20-10-2021
532551 Shuriken 635,336 100,000 735,336 7+3+5+3+3+6=27 CỬA LẺ 12:56 20-10-2021
532550 Bokken 588,366 81,651 670,017 6+7+0+0+1+7=21 CỬA LẺ 12:57 20-10-2021
532549 Tone 510,870 77,953 588,823 5+8+8+8+2+3=34 CỬA CHẴN 12:56 20-10-2021