LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
136010 Shuriken 498,861 100,000 598,861 5+9+8+8+6+1=37 CỬA LẺ 05:40 09-05-2021
136009 Bokken 214,329 11,440 225,769 2+2+5+7+6+9=31 CỬA LẺ 05:40 09-05-2021
136008 Kunai 1,130,608 99,879 1,230,487 1+2+3+0+4+8+7=25 CỬA LẺ 05:39 09-05-2021
136007 Shuriken 391,782 35,373 427,155 4+2+7+1+5+5=24 CỬA CHẴN 05:38 09-05-2021
136006 Kunai 1,339,200 99,696 1,438,896 1+4+3+8+8+9+6=39 CỬA LẺ 05:37 09-05-2021
136005 Bokken 101,580 13,394 114,974 1+1+4+9+7+4=26 CỬA CHẴN 05:37 09-05-2021
136004 Katana 506,507 10,003 516,510 5+1+6+5+1+0=18 CỬA CHẴN 05:38 09-05-2021
136003 Shuriken 448,369 100,000 548,369 5+4+8+3+6+9=35 CỬA LẺ 05:36 09-05-2021
136002 Kunai 1,337,037 99,888 1,436,925 1+4+3+6+9+2+5=30 CỬA CHẴN 05:35 09-05-2021
136001 Bokken 244,447 14,779 259,226 2+5+9+2+2+6=26 CỬA CHẴN 05:35 09-05-2021
136000 Shuriken 458,676 100,000 558,676 5+5+8+6+7+6=37 CỬA LẺ 05:33 09-05-2021
135999 Katana 620,224 100,000 720,224 7+2+0+2+2+4=17 CỬA LẺ 05:34 09-05-2021
135998 Kunai 2,013,760 99,999 2,113,759 2+1+1+3+7+5+9=28 CỬA CHẴN 05:33 09-05-2021
135997 Bokken 402,652 55,669 458,321 4+5+8+3+2+1=23 CỬA LẺ 05:32 09-05-2021
135996 Shuriken 443,935 100,000 543,935 5+4+3+9+3+5=29 CỬA LẺ 05:31 09-05-2021
135995 Katana 724,443 14,424 738,867 7+3+8+8+6+7=39 CỬA LẺ 05:31 09-05-2021
135994 Kunai 1,564,439 99,999 1,664,438 1+6+6+4+4+3+8=32 CỬA CHẴN 05:31 09-05-2021
135993 Bokken 584,011 50,005 634,016 6+3+4+0+1+6=20 CỬA CHẴN 05:30 09-05-2021
135992 Shuriken 493,047 50,000 543,047 5+4+3+0+4+7=23 CỬA LẺ 05:29 09-05-2021
135991 Kunai 1,109,759 99,999 1,209,758 1+2+0+9+7+5+8=32 CỬA CHẴN 05:29 09-05-2021