LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
397095 Bokken 1,154,984 99,999 1,254,983 1+2+5+4+9+8+3=32 CỬA CHẴN 09:28 06-09-2021
397094 Tone 1,144,461 100,000 1,244,461 1+2+4+4+4+6+1=22 CỬA CHẴN 09:28 06-09-2021
397093 Katana 1,003,208 77,798 1,081,006 1+0+8+1+0+0+6=16 CỬA CHẴN 09:28 06-09-2021
397092 Shuriken 995,720 99,999 1,095,719 1+0+9+5+7+1+9=32 CỬA CHẴN 09:26 06-09-2021
397091 Kunai 866,390 50,000 916,390 9+1+6+3+9+0=28 CỬA CHẴN 09:26 06-09-2021
397090 Bokken 1,126,670 99,998 1,226,668 1+2+2+6+6+6+8=31 CỬA LẺ 09:26 06-09-2021
397089 Tone 1,373,206 50,000 1,423,206 1+4+2+3+2+0+6=18 CỬA CHẴN 09:25 06-09-2021
397088 Katana 751,599 15,848 767,447 7+6+7+4+4+7=35 CỬA LẺ 09:25 06-09-2021
397087 Shuriken 781,769 99,997 881,766 8+8+1+7+6+6=36 CỬA CHẴN 09:24 06-09-2021
397086 Tone 1,200,394 99,999 1,300,393 1+3+0+0+3+9+3=19 CỬA LẺ 09:23 06-09-2021
397085 Bokken 1,143,587 100,000 1,243,587 1+2+4+3+5+8+7=30 CỬA CHẴN 09:23 06-09-2021
397084 Kunai 572,916 56,789 629,705 6+2+9+7+0+5=29 CỬA LẺ 09:24 06-09-2021
397083 Shuriken 786,147 99,458 885,605 8+8+5+6+0+5=32 CỬA CHẴN 09:22 06-09-2021
397082 Katana 671,676 77,789 749,465 7+4+9+4+6+5=35 CỬA LẺ 09:23 06-09-2021
397081 Shuriken 541,093 99,989 641,082 6+4+1+0+8+2=21 CỬA LẺ 09:20 06-09-2021
397080 Tone 956,325 100,000 1,056,325 1+0+5+6+3+2+5=22 CỬA CHẴN 09:21 06-09-2021
397079 Bokken 904,828 100,000 1,004,828 1+0+0+4+8+2+8=23 CỬA LẺ 09:20 06-09-2021
397078 Sanzu 82,471 20,000 102,471 1+0+2+4+7+1=15 CỬA LẺ 09:27 06-09-2021
397077 Kunai 764,317 12,109 776,426 7+7+6+4+2+6=32 CỬA CHẴN 09:20 06-09-2021
397076 Katana 696,511 17,452 713,963 7+1+3+9+6+3=29 CỬA LẺ 09:20 06-09-2021