LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
397075 Shuriken 550,484 99,675 650,159 6+5+0+1+5+9=26 CỬA CHẴN 09:18 06-09-2021
397074 Tone 967,384 100,000 1,067,384 1+0+6+7+3+8+4=29 CỬA LẺ 09:18 06-09-2021
397073 Bokken 923,593 99,999 1,023,592 1+0+2+3+5+9+2=22 CỬA CHẴN 09:18 06-09-2021
397072 Kunai 707,114 13,922 721,036 7+2+1+0+3+6=19 CỬA LẺ 09:18 06-09-2021
397071 Katana 486,543 45,678 532,221 5+3+2+2+2+1=15 CỬA LẺ 09:17 06-09-2021
397070 Shuriken 564,712 99,792 664,504 6+6+4+5+0+4=25 CỬA LẺ 09:16 06-09-2021
397069 Sanzu 193,036 26,904 219,940 2+1+9+9+4+0=25 CỬA LẺ 09:18 06-09-2021
397068 Bokken 1,089,601 100,000 1,189,601 1+1+8+9+6+0+1=26 CỬA CHẴN 09:15 06-09-2021
397067 Katana 707,571 78,646 786,217 7+8+6+2+1+7=31 CỬA LẺ 09:15 06-09-2021
397066 Kunai 884,026 22,222 906,248 9+0+6+2+4+8=29 CỬA LẺ 09:15 06-09-2021
397065 Shuriken 714,994 12,790 727,784 7+2+7+7+8+4=35 CỬA LẺ 09:14 06-09-2021
397064 Tone 989,534 99,999 1,089,533 1+0+8+9+5+3+3=29 CỬA LẺ 09:16 06-09-2021
397063 Bokken 1,184,896 100,000 1,284,896 1+2+8+4+8+9+6=38 CỬA CHẴN 09:13 06-09-2021
397062 Sanzu 123,204 19,529 142,733 1+4+2+7+3+3=20 CỬA CHẴN 09:13 06-09-2021
397061 Kunai 716,541 11,111 727,652 7+2+7+6+5+2=29 CỬA LẺ 09:12 06-09-2021
397060 Katana 690,541 44,445 734,986 7+3+4+9+8+6=37 CỬA LẺ 09:13 06-09-2021
397059 Shuriken 765,053 12,574 777,627 7+7+7+6+2+7=36 CỬA CHẴN 09:12 06-09-2021
397058 Tone 700,260 56,788 757,048 7+5+7+0+4+8=31 CỬA LẺ 09:11 06-09-2021
397057 Bokken 1,029,646 40,000 1,069,646 1+0+6+9+6+4+6=32 CỬA CHẴN 09:10 06-09-2021
397056 Shuriken 635,064 100,000 735,064 7+3+5+0+6+4=25 CỬA LẺ 09:10 06-09-2021