LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
397055 Kunai 466,595 11,541 478,136 4+7+8+1+3+6=29 CỬA LẺ 09:10 06-09-2021
397054 Katana 577,845 78,789 656,634 6+5+6+6+3+4=30 CỬA CHẴN 09:10 06-09-2021
397053 Tone 520,488 100,000 620,488 6+2+0+4+8+8=28 CỬA CHẴN 09:09 06-09-2021
397052 Bokken 1,133,056 100,000 1,233,056 1+2+3+3+0+5+6=20 CỬA CHẴN 09:08 06-09-2021
397051 Shuriken 778,964 17,359 796,323 7+9+6+3+2+3=30 CỬA CHẴN 09:08 06-09-2021
397050 Sanzu 155,486 50,001 205,487 2+0+5+4+8+7=26 CỬA CHẴN 09:10 06-09-2021
397049 Kunai 481,338 14,046 495,384 4+9+5+3+8+4=33 CỬA LẺ 09:07 06-09-2021
397048 Tone 776,320 62,525 838,845 8+3+8+8+4+5=36 CỬA CHẴN 09:06 06-09-2021
397047 Katana 869,938 77,789 947,727 9+4+7+7+2+7=36 CỬA CHẴN 09:07 06-09-2021
397046 Shuriken 900,568 99,999 1,000,567 1+0+0+0+5+6+7=19 CỬA LẺ 09:05 06-09-2021
397045 Bokken 1,067,764 100,000 1,167,764 1+1+6+7+7+6+4=32 CỬA CHẴN 09:05 06-09-2021
397044 Tone 1,078,370 100,000 1,178,370 1+1+7+8+3+7+0=27 CỬA LẺ 09:04 06-09-2021
397043 Kunai 687,659 12,560 700,219 7+0+0+2+1+9=19 CỬA LẺ 09:04 06-09-2021
397042 Katana 920,298 78,987 999,285 9+9+9+2+8+5=42 CỬA CHẴN 09:04 06-09-2021
397041 Sanzu 173,117 15,530 188,647 1+8+8+6+4+7=34 CỬA CHẴN 09:04 06-09-2021
397040 Shuriken 869,562 17,418 886,980 8+8+6+9+8+0=39 CỬA LẺ 09:03 06-09-2021
397039 Bokken 784,245 59,999 844,244 8+4+4+2+4+4=26 CỬA CHẴN 09:03 06-09-2021
397038 Tone 953,151 100,000 1,053,151 1+0+5+3+1+5+1=16 CỬA CHẴN 09:02 06-09-2021
397037 Katana 854,368 78,988 933,356 9+3+3+3+5+6=29 CỬA LẺ 09:02 06-09-2021
397036 Kunai 806,813 99,999 906,812 9+0+6+8+1+2=26 CỬA CHẴN 09:02 06-09-2021