LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
295829 World 531,704 100,000 631,704 6+3+1+7+0+4=21 CỬA LẺ 17:39 14-07-2021
295828 Tone 342,623 100,000 442,623 4+4+2+6+2+3=21 CỬA LẺ 17:39 14-07-2021
295826 Bokken 4,840,964 100,000 4,940,964 4+9+4+0+9+6+4=36 CỬA CHẴN 17:37 14-07-2021
295827 Kunai 2,098,252 10,007 2,108,259 2+1+0+8+2+5+9=27 CỬA LẺ 17:38 14-07-2021
295825 Shuriken 1,744,667 50,000 1,794,667 1+7+9+4+6+6+7=40 CỬA CHẴN 17:37 14-07-2021
295824 Katana 1,526,029 100,000 1,626,029 1+6+2+6+0+2+9=26 CỬA CHẴN 17:37 14-07-2021
295823 World 703,566 100,000 803,566 8+0+3+5+6+6=28 CỬA CHẴN 17:37 14-07-2021
295822 Tone 486,539 16,934 503,473 5+0+3+4+7+3=22 CỬA CHẴN 17:37 14-07-2021
295821 Kunai 1,799,712 99,099 1,898,811 1+8+9+8+8+1+1=36 CỬA CHẴN 17:35 14-07-2021
295820 Bokken 6,139,647 99,998 6,239,645 6+2+3+9+6+4+5=35 CỬA LẺ 17:35 14-07-2021
295819 Shuriken 2,070,143 98,789 2,168,932 2+1+6+8+9+3+2=31 CỬA LẺ 17:35 14-07-2021
295818 Katana 1,954,237 100,000 2,054,237 2+0+5+4+2+3+7=23 CỬA LẺ 17:35 14-07-2021
295817 World 525,097 100,000 625,097 6+2+5+0+9+7=29 CỬA LẺ 17:35 14-07-2021
295816 Bokken 5,912,730 66,669 5,979,399 5+9+7+9+3+9+9=51 CỬA LẺ 17:33 14-07-2021
295815 Kunai 1,991,253 16,734 2,007,987 2+0+0+7+9+8+7=33 CỬA LẺ 17:33 14-07-2021
295814 Tone 665,829 20,237 686,066 6+8+6+0+6+6=32 CỬA CHẴN 17:34 14-07-2021
295813 Shuriken 2,155,407 20,553 2,175,960 2+1+7+5+9+6+0=30 CỬA CHẴN 17:33 14-07-2021
295812 Katana 2,083,703 15,764 2,099,467 2+0+9+9+4+6+7=37 CỬA LẺ 17:33 14-07-2021
295811 World 525,941 100,000 625,941 6+2+5+9+4+1=27 CỬA LẺ 17:32 14-07-2021
295809 Bokken 6,248,764 19,691 6,268,455 6+2+6+8+4+5+5=36 CỬA CHẴN 17:31 14-07-2021