LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
295705 Kunai 692,415 99,999 792,414 7+9+2+4+1+4=27 CỬA LẺ 16:49 14-07-2021
295704 Shuriken 1,308,456 99,969 1,408,425 1+4+0+8+4+2+5=24 CỬA CHẴN 16:49 14-07-2021
295703 Bokken 2,436,710 60,000 2,496,710 2+4+9+6+7+1+0=29 CỬA LẺ 16:48 14-07-2021
295702 World 59,620 50,000 109,620 1+0+9+6+2+0=18 CỬA CHẴN 16:49 14-07-2021
295701 Tone 961,561 100,000 1,061,561 1+0+6+1+5+6+1=20 CỬA CHẴN 16:48 14-07-2021
295700 Katana 1,483,073 100,000 1,583,073 1+5+8+3+0+7+3=27 CỬA LẺ 16:48 14-07-2021
295699 Kunai 1,090,627 100,000 1,190,627 1+1+9+0+6+2+7=26 CỬA CHẴN 16:47 14-07-2021
295698 Bokken 2,416,956 100,000 2,516,956 2+5+1+6+9+5+6=34 CỬA CHẴN 16:46 14-07-2021
295697 Shuriken 1,062,464 89,990 1,152,454 1+1+5+2+4+5+4=22 CỬA CHẴN 16:46 14-07-2021
295696 Tone 1,137,459 100,000 1,237,459 1+2+3+7+4+5+9=31 CỬA LẺ 16:46 14-07-2021
295695 Katana 1,372,078 97,899 1,469,977 1+4+6+9+9+7+7=43 CỬA LẺ 16:45 14-07-2021
295694 Kunai 1,198,843 59,116 1,257,959 1+2+5+7+9+5+9=38 CỬA CHẴN 16:45 14-07-2021
295693 Bokken 2,847,393 18,723 2,866,116 2+8+6+6+1+1+6=30 CỬA CHẴN 16:44 14-07-2021
295692 Shuriken 1,431,061 98,988 1,530,049 1+5+3+0+0+4+9=22 CỬA CHẴN 16:44 14-07-2021
295691 Tone 1,195,578 100,000 1,295,578 1+2+9+5+5+7+8=37 CỬA LẺ 16:43 14-07-2021
295690 World 104,078 21,692 125,770 1+2+5+7+7+0=22 CỬA CHẴN 16:46 14-07-2021
295689 Kunai 1,386,302 99,999 1,486,301 1+4+8+6+3+0+1=23 CỬA LẺ 16:42 14-07-2021
295688 Bokken 2,754,662 99,999 2,854,661 2+8+5+4+6+6+1=32 CỬA CHẴN 16:42 14-07-2021
295687 Katana 1,342,590 99,989 1,442,579 1+4+4+2+5+7+9=32 CỬA CHẴN 16:42 14-07-2021
295686 Shuriken 1,967,601 98,789 2,066,390 2+0+6+6+3+9+0=26 CỬA CHẴN 16:42 14-07-2021