LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
295371 Tone 818,766 77,777 896,543 8+9+6+5+4+3=35 CỬA LẺ 14:23 14-07-2021
295370 Kunai 1,328,672 47,405 1,376,077 1+3+7+6+0+7+7=31 CỬA LẺ 14:22 14-07-2021
295369 Katana 1,604,173 28,924 1,633,097 1+6+3+3+0+9+7=29 CỬA LẺ 14:22 14-07-2021
295368 Shuriken 1,345,930 19,756 1,365,686 1+3+6+5+6+8+6=35 CỬA LẺ 14:22 14-07-2021
295367 Bokken 2,592,638 100,000 2,692,638 2+6+9+2+6+3+8=36 CỬA CHẴN 14:22 14-07-2021
295366 Katana 1,730,094 13,920 1,744,014 1+7+4+4+0+1+4=21 CỬA LẺ 14:20 14-07-2021
295365 Kunai 1,398,993 48,173 1,447,166 1+4+4+7+1+6+6=29 CỬA LẺ 14:20 14-07-2021
295364 Bokken 2,764,030 35,999 2,800,029 2+8+0+0+0+2+9=21 CỬA LẺ 14:20 14-07-2021
295363 Tone 1,328,934 100,000 1,428,934 1+4+2+8+9+3+4=31 CỬA LẺ 14:20 14-07-2021
295362 Shuriken 1,485,579 100,000 1,585,579 1+5+8+5+5+7+9=40 CỬA CHẴN 14:20 14-07-2021
295361 Katana 2,677,367 13,189 2,690,556 2+6+9+0+5+5+6=33 CỬA LẺ 14:18 14-07-2021
295359 Kunai 1,288,278 100,000 1,388,278 1+3+8+8+2+7+8=37 CỬA LẺ 14:18 14-07-2021
295360 Bokken 2,463,573 19,874 2,483,447 2+4+8+3+4+4+7=32 CỬA CHẴN 14:18 14-07-2021
295358 Tone 1,296,136 100,000 1,396,136 1+3+9+6+1+3+6=29 CỬA LẺ 14:18 14-07-2021
295357 Shuriken 1,338,065 99,888 1,437,953 1+4+3+7+9+5+3=32 CỬA CHẴN 14:17 14-07-2021
295356 Katana 2,122,308 99,996 2,222,304 2+2+2+2+3+0+4=15 CỬA LẺ 14:16 14-07-2021
295355 Bokken 2,417,564 100,000 2,517,564 2+5+1+7+5+6+4=30 CỬA CHẴN 14:16 14-07-2021
295354 Tone 1,841,995 100,000 1,941,995 1+9+4+1+9+9+5=38 CỬA CHẴN 14:16 14-07-2021
295353 Kunai 1,620,065 100,000 1,720,065 1+7+2+0+0+6+5=21 CỬA LẺ 14:16 14-07-2021
295352 Shuriken 1,016,478 51,420 1,067,898 1+0+6+7+8+9+8=39 CỬA LẺ 14:15 14-07-2021