LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
295382 Katana 1,254,748 58,591 1,313,339 1+3+1+3+3+3+9=23 CỬA LẺ 14:28 14-07-2021
295381 Tone 1,432,141 17,888 1,450,029 1+4+5+0+0+2+9=21 CỬA LẺ 14:27 14-07-2021
295380 Kunai 956,718 20,070 976,788 9+7+6+7+8+8=45 CỬA LẺ 14:27 14-07-2021
295378 Shuriken 1,560,537 100,000 1,660,537 1+6+6+0+5+3+7=28 CỬA CHẴN 14:27 14-07-2021
295379 Bokken 2,349,002 100,000 2,449,002 2+4+4+9+0+0+2=21 CỬA LẺ 14:26 14-07-2021
295377 Katana 1,211,067 100,000 1,311,067 1+3+1+1+0+6+7=19 CỬA LẺ 14:26 14-07-2021
295376 Tone 1,439,080 100,000 1,539,080 1+5+3+9+0+8+0=26 CỬA CHẴN 14:25 14-07-2021
295375 Kunai 1,359,710 75,000 1,434,710 1+4+3+4+7+1+0=20 CỬA CHẴN 14:25 14-07-2021
295374 Katana 1,745,200 99,789 1,844,989 1+8+4+4+9+8+9=43 CỬA LẺ 14:24 14-07-2021
295373 Shuriken 1,354,039 99,999 1,454,038 1+4+5+4+0+3+8=25 CỬA LẺ 14:24 14-07-2021
295372 Bokken 3,012,833 99,999 3,112,832 3+1+1+2+8+3+2=20 CỬA CHẴN 14:24 14-07-2021
295371 Tone 818,766 77,777 896,543 8+9+6+5+4+3=35 CỬA LẺ 14:23 14-07-2021
295370 Kunai 1,328,672 47,405 1,376,077 1+3+7+6+0+7+7=31 CỬA LẺ 14:22 14-07-2021
295369 Katana 1,604,173 28,924 1,633,097 1+6+3+3+0+9+7=29 CỬA LẺ 14:22 14-07-2021
295368 Shuriken 1,345,930 19,756 1,365,686 1+3+6+5+6+8+6=35 CỬA LẺ 14:22 14-07-2021
295367 Bokken 2,592,638 100,000 2,692,638 2+6+9+2+6+3+8=36 CỬA CHẴN 14:22 14-07-2021
295366 Katana 1,730,094 13,920 1,744,014 1+7+4+4+0+1+4=21 CỬA LẺ 14:20 14-07-2021
295365 Kunai 1,398,993 48,173 1,447,166 1+4+4+7+1+6+6=29 CỬA LẺ 14:20 14-07-2021
295364 Bokken 2,764,030 35,999 2,800,029 2+8+0+0+0+2+9=21 CỬA LẺ 14:20 14-07-2021
295363 Tone 1,328,934 100,000 1,428,934 1+4+2+8+9+3+4=31 CỬA LẺ 14:20 14-07-2021