LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
295393 Bokken 2,444,396 45,636 2,490,032 2+4+9+0+0+3+2=20 CỬA CHẴN 14:33 14-07-2021
295392 Kunai 894,114 100,000 994,114 9+9+4+1+1+4=28 CỬA CHẴN 14:33 14-07-2021
295391 Katana 1,163,011 99,999 1,263,010 1+2+6+3+0+1+0=13 CỬA LẺ 14:33 14-07-2021
295390 Tone 1,126,122 19,084 1,145,206 1+1+4+5+2+0+6=19 CỬA LẺ 14:31 14-07-2021
295389 Shuriken 1,328,351 77,198 1,405,549 1+4+0+5+5+4+9=28 CỬA CHẴN 14:32 14-07-2021
295388 Bokken 2,377,429 100,000 2,477,429 2+4+7+7+4+2+9=35 CỬA LẺ 14:31 14-07-2021
295387 Katana 617,743 58,248 675,991 6+7+5+9+9+1=37 CỬA LẺ 14:30 14-07-2021
295386 Tone 1,469,339 100,000 1,569,339 1+5+6+9+3+3+9=36 CỬA CHẴN 14:29 14-07-2021
295385 Kunai 1,190,506 67,638 1,258,144 1+2+5+8+1+4+4=25 CỬA LẺ 14:31 14-07-2021
295384 Shuriken 1,647,099 53,489 1,700,588 1+7+0+0+5+8+8=29 CỬA LẺ 14:29 14-07-2021
295383 Bokken 2,475,701 100,000 2,575,701 2+5+7+5+7+0+1=27 CỬA LẺ 14:29 14-07-2021
295382 Katana 1,254,748 58,591 1,313,339 1+3+1+3+3+3+9=23 CỬA LẺ 14:28 14-07-2021
295381 Tone 1,432,141 17,888 1,450,029 1+4+5+0+0+2+9=21 CỬA LẺ 14:27 14-07-2021
295380 Kunai 956,718 20,070 976,788 9+7+6+7+8+8=45 CỬA LẺ 14:27 14-07-2021
295378 Shuriken 1,560,537 100,000 1,660,537 1+6+6+0+5+3+7=28 CỬA CHẴN 14:27 14-07-2021
295379 Bokken 2,349,002 100,000 2,449,002 2+4+4+9+0+0+2=21 CỬA LẺ 14:26 14-07-2021
295377 Katana 1,211,067 100,000 1,311,067 1+3+1+1+0+6+7=19 CỬA LẺ 14:26 14-07-2021
295376 Tone 1,439,080 100,000 1,539,080 1+5+3+9+0+8+0=26 CỬA CHẴN 14:25 14-07-2021
295375 Kunai 1,359,710 75,000 1,434,710 1+4+3+4+7+1+0=20 CỬA CHẴN 14:25 14-07-2021
295374 Katana 1,745,200 99,789 1,844,989 1+8+4+4+9+8+9=43 CỬA LẺ 14:24 14-07-2021