LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
295405 Shuriken 1,522,905 99,899 1,622,804 1+6+2+2+8+0+4=23 CỬA LẺ 14:39 14-07-2021
295404 Tone 1,513,118 100,000 1,613,118 1+6+1+3+1+1+8=21 CỬA LẺ 14:39 14-07-2021
295403 Bokken 2,529,369 29,009 2,558,378 2+5+5+8+3+7+8=38 CỬA CHẴN 14:38 14-07-2021
295402 Kunai 1,190,609 29,801 1,220,410 1+2+2+0+4+1+0=10 CỬA CHẴN 14:37 14-07-2021
295401 Katana 1,201,120 47,177 1,248,297 1+2+4+8+2+9+7=33 CỬA LẺ 14:37 14-07-2021
295400 Shuriken 1,623,071 99,728 1,722,799 1+7+2+2+7+9+9=37 CỬA LẺ 14:36 14-07-2021
295399 Tone 1,284,638 100,000 1,384,638 1+3+8+4+6+3+8=33 CỬA LẺ 14:36 14-07-2021
295398 Bokken 2,467,162 100,000 2,567,162 2+5+6+7+1+6+2=29 CỬA LẺ 14:35 14-07-2021
295397 Kunai 1,004,407 48,434 1,052,841 1+0+5+2+8+4+1=21 CỬA LẺ 14:35 14-07-2021
295396 Katana 1,438,627 51,636 1,490,263 1+4+9+0+2+6+3=25 CỬA LẺ 14:35 14-07-2021
295395 Shuriken 1,295,061 99,999 1,395,060 1+3+9+5+0+6+0=24 CỬA CHẴN 14:34 14-07-2021
295394 Tone 1,322,199 100,000 1,422,199 1+4+2+2+1+9+9=28 CỬA CHẴN 14:34 14-07-2021
295393 Bokken 2,444,396 45,636 2,490,032 2+4+9+0+0+3+2=20 CỬA CHẴN 14:33 14-07-2021
295392 Kunai 894,114 100,000 994,114 9+9+4+1+1+4=28 CỬA CHẴN 14:33 14-07-2021
295391 Katana 1,163,011 99,999 1,263,010 1+2+6+3+0+1+0=13 CỬA LẺ 14:33 14-07-2021
295390 Tone 1,126,122 19,084 1,145,206 1+1+4+5+2+0+6=19 CỬA LẺ 14:31 14-07-2021
295389 Shuriken 1,328,351 77,198 1,405,549 1+4+0+5+5+4+9=28 CỬA CHẴN 14:32 14-07-2021
295388 Bokken 2,377,429 100,000 2,477,429 2+4+7+7+4+2+9=35 CỬA LẺ 14:31 14-07-2021
295387 Katana 617,743 58,248 675,991 6+7+5+9+9+1=37 CỬA LẺ 14:30 14-07-2021
295386 Tone 1,469,339 100,000 1,569,339 1+5+6+9+3+3+9=36 CỬA CHẴN 14:29 14-07-2021