LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
295283 World 505,700 99,989 605,689 6+0+5+6+8+9=34 CỬA CHẴN 13:47 14-07-2021
295282 Katana 2,304,225 50,004 2,354,229 2+3+5+4+2+2+9=27 CỬA LẺ 13:46 14-07-2021
295281 Tone 575,952 99,999 675,951 6+7+5+9+5+1=33 CỬA LẺ 13:46 14-07-2021
295280 Bokken 2,570,040 18,520 2,588,560 2+5+8+8+5+6+0=34 CỬA CHẴN 13:45 14-07-2021
295279 Shuriken 1,218,582 99,000 1,317,582 1+3+1+7+5+8+2=27 CỬA LẺ 13:45 14-07-2021
295278 Kunai 2,565,919 99,396 2,665,315 2+6+6+5+3+1+5=28 CỬA CHẴN 13:44 14-07-2021
295277 Katana 2,266,934 41,414 2,308,348 2+3+0+8+3+4+8=28 CỬA CHẴN 13:44 14-07-2021
295276 Tone 1,217,425 99,999 1,317,424 1+3+1+7+4+2+4=22 CỬA CHẴN 13:44 14-07-2021
295275 Bokken 3,453,724 100,000 3,553,724 3+5+5+3+7+2+4=29 CỬA LẺ 13:43 14-07-2021
295274 Shuriken 1,222,454 100,000 1,322,454 1+3+2+2+4+5+4=21 CỬA LẺ 13:42 14-07-2021
295273 Kunai 2,578,251 99,987 2,678,238 2+6+7+8+2+3+8=36 CỬA CHẴN 13:42 14-07-2021
295272 Katana 2,046,502 44,194 2,090,696 2+0+9+0+6+9+6=32 CỬA CHẴN 13:42 14-07-2021
295271 Tone 1,222,821 99,999 1,322,820 1+3+2+2+8+2+0=18 CỬA CHẴN 13:42 14-07-2021
295270 Bokken 3,797,982 77,497 3,875,479 3+8+7+5+4+7+9=43 CỬA LẺ 13:41 14-07-2021
295269 Shuriken 1,203,777 99,009 1,302,786 1+3+0+2+7+8+6=27 CỬA LẺ 13:40 14-07-2021
295268 Katana 2,232,744 36,557 2,269,301 2+2+6+9+3+0+1=23 CỬA LẺ 13:40 14-07-2021
295267 Kunai 2,230,983 99,789 2,330,772 2+3+3+0+7+7+2=24 CỬA CHẴN 13:40 14-07-2021
295266 World 234,256 19,191 253,447 2+5+3+4+4+7=25 CỬA LẺ 13:44 14-07-2021
295265 Tone 1,900,387 13,338 1,913,725 1+9+1+3+7+2+5=28 CỬA CHẴN 13:39 14-07-2021
295264 Bokken 3,848,953 100,000 3,948,953 3+9+4+8+9+5+3=41 CỬA LẺ 13:39 14-07-2021