LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
295299 Katana 2,526,675 34,027 2,560,702 2+5+6+0+7+0+2=22 CỬA CHẴN 13:53 14-07-2021
295298 Tone 1,839,481 100,000 1,939,481 1+9+3+9+4+8+1=35 CỬA LẺ 13:52 14-07-2021
295297 Bokken 3,203,940 100,000 3,303,940 3+3+0+3+9+4+0=22 CỬA CHẴN 13:52 14-07-2021
295296 Shuriken 912,782 98,989 1,011,771 1+0+1+1+7+7+1=18 CỬA CHẴN 13:52 14-07-2021
295295 Kunai 2,080,297 99,988 2,180,285 2+1+8+0+2+8+5=26 CỬA CHẴN 13:51 14-07-2021
295294 Katana 2,441,088 99,999 2,541,087 2+5+4+1+0+8+7=27 CỬA LẺ 13:51 14-07-2021
295293 Tone 1,681,103 100,000 1,781,103 1+7+8+1+1+0+3=21 CỬA LẺ 13:50 14-07-2021
295292 Bokken 3,918,311 100,000 4,018,311 4+0+1+8+3+1+1=18 CỬA CHẴN 13:50 14-07-2021
295291 Shuriken 1,381,096 10,628 1,391,724 1+3+9+1+7+2+4=27 CỬA LẺ 13:49 14-07-2021
295290 World 223,739 19,333 243,072 2+4+3+0+7+2=18 CỬA CHẴN 13:54 14-07-2021
295289 Kunai 2,530,001 99,999 2,630,000 2+6+3+0+0+0+0=11 CỬA LẺ 13:49 14-07-2021
295288 Katana 2,000,995 99,999 2,100,994 2+1+0+0+9+9+4=25 CỬA LẺ 13:48 14-07-2021
295287 Tone 1,719,477 100,000 1,819,477 1+8+1+9+4+7+7=37 CỬA LẺ 13:48 14-07-2021
295286 Bokken 3,044,283 29,500 3,073,783 3+0+7+3+7+8+3=31 CỬA LẺ 13:47 14-07-2021
295285 Shuriken 1,308,782 99,798 1,408,580 1+4+0+8+5+8+0=26 CỬA CHẴN 13:47 14-07-2021
295284 Kunai 2,732,799 99,999 2,832,798 2+8+3+2+7+9+8=39 CỬA LẺ 13:47 14-07-2021
295283 World 505,700 99,989 605,689 6+0+5+6+8+9=34 CỬA CHẴN 13:47 14-07-2021
295282 Katana 2,304,225 50,004 2,354,229 2+3+5+4+2+2+9=27 CỬA LẺ 13:46 14-07-2021
295281 Tone 575,952 99,999 675,951 6+7+5+9+5+1=33 CỬA LẺ 13:46 14-07-2021
295280 Bokken 2,570,040 18,520 2,588,560 2+5+8+8+5+6+0=34 CỬA CHẴN 13:45 14-07-2021