LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
295309 Tone 995,090 97,989 1,093,079 1+0+9+3+0+7+9=29 CỬA LẺ 13:57 14-07-2021
295308 Shuriken 1,585,544 37,809 1,623,353 1+6+2+3+3+5+3=23 CỬA LẺ 13:57 14-07-2021
295307 Bokken 2,969,159 100,000 3,069,159 3+0+6+9+1+5+9=33 CỬA LẺ 13:56 14-07-2021
295306 World 400,131 88,888 489,019 4+8+9+0+1+9=31 CỬA LẺ 13:56 14-07-2021
295305 Kunai 2,470,799 99,996 2,570,795 2+5+7+0+7+9+5=35 CỬA LẺ 13:55 14-07-2021
295304 Katana 1,556,118 54,803 1,610,921 1+6+1+0+9+2+1=20 CỬA CHẴN 13:55 14-07-2021
295303 Tone 1,711,206 37,488 1,748,694 1+7+4+8+6+9+4=39 CỬA LẺ 13:55 14-07-2021
295302 Shuriken 1,100,691 99,999 1,200,690 1+2+0+0+6+9+0=18 CỬA CHẴN 13:54 14-07-2021
295301 Bokken 3,282,741 100,000 3,382,741 3+3+8+2+7+4+1=28 CỬA CHẴN 13:54 14-07-2021
295300 Kunai 2,150,919 99,990 2,250,909 2+2+5+0+9+0+9=27 CỬA LẺ 13:53 14-07-2021
295299 Katana 2,526,675 34,027 2,560,702 2+5+6+0+7+0+2=22 CỬA CHẴN 13:53 14-07-2021
295298 Tone 1,839,481 100,000 1,939,481 1+9+3+9+4+8+1=35 CỬA LẺ 13:52 14-07-2021
295297 Bokken 3,203,940 100,000 3,303,940 3+3+0+3+9+4+0=22 CỬA CHẴN 13:52 14-07-2021
295296 Shuriken 912,782 98,989 1,011,771 1+0+1+1+7+7+1=18 CỬA CHẴN 13:52 14-07-2021
295295 Kunai 2,080,297 99,988 2,180,285 2+1+8+0+2+8+5=26 CỬA CHẴN 13:51 14-07-2021
295294 Katana 2,441,088 99,999 2,541,087 2+5+4+1+0+8+7=27 CỬA LẺ 13:51 14-07-2021
295293 Tone 1,681,103 100,000 1,781,103 1+7+8+1+1+0+3=21 CỬA LẺ 13:50 14-07-2021
295292 Bokken 3,918,311 100,000 4,018,311 4+0+1+8+3+1+1=18 CỬA CHẴN 13:50 14-07-2021
295291 Shuriken 1,381,096 10,628 1,391,724 1+3+9+1+7+2+4=27 CỬA LẺ 13:49 14-07-2021
295290 World 223,739 19,333 243,072 2+4+3+0+7+2=18 CỬA CHẴN 13:54 14-07-2021