LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
532617 Tone 376,791 81,158 457,949 4+5+7+9+4+9=38 CỬA CHẴN 13:22 20-10-2021
532616 Kunai 1,655,434 50,000 1,705,434 1+7+0+5+4+3+4=24 CỬA CHẴN 13:22 20-10-2021
532615 Shuriken 420,138 77,777 497,915 4+9+7+9+1+5=35 CỬA LẺ 13:22 20-10-2021
532614 Sanzu 479,791 100,000 579,791 5+7+9+7+9+1=38 CỬA CHẴN 13:22 20-10-2021
532613 Katana 799,287 100,000 899,287 8+9+9+2+8+7=43 CỬA LẺ 13:21 20-10-2021
532612 Bokken 444,332 98,898 543,230 5+4+3+2+3+0=17 CỬA LẺ 13:22 20-10-2021
532611 Tone 297,653 100,000 397,653 3+9+7+6+5+3=33 CỬA LẺ 13:20 20-10-2021
532610 Kunai 2,033,770 100,000 2,133,770 2+1+3+3+7+7+0=23 CỬA LẺ 13:20 20-10-2021
532609 Shuriken 376,305 20,940 397,245 3+9+7+2+4+5=30 CỬA CHẴN 13:20 20-10-2021
532608 Sanzu 681,481 16,988 698,469 6+9+8+4+6+9=42 CỬA CHẴN 13:19 20-10-2021
532607 Katana 561,008 93,674 654,682 6+5+4+6+8+2=31 CỬA LẺ 13:18 20-10-2021
532606 Kunai 1,873,880 99,999 1,973,879 1+9+7+3+8+7+9=44 CỬA CHẴN 13:18 20-10-2021
532605 Bokken 558,630 50,008 608,638 6+0+8+6+3+8=31 CỬA LẺ 13:18 20-10-2021
532604 Tone 418,281 29,995 448,276 4+4+8+2+7+6=31 CỬA LẺ 13:18 20-10-2021
532603 Shuriken 399,858 11,112 410,970 4+1+0+9+7+0=21 CỬA LẺ 13:17 20-10-2021
532602 Kunai 1,903,621 50,000 1,953,621 1+9+5+3+6+2+1=27 CỬA LẺ 13:16 20-10-2021
532601 Tone 549,636 99,990 649,626 6+4+9+6+2+6=33 CỬA LẺ 13:16 20-10-2021
532600 Katana 582,470 50,000 632,470 6+3+2+4+7+0=22 CỬA CHẴN 13:16 20-10-2021
532599 Sanzu 693,312 94,730 788,042 7+8+8+0+4+2=29 CỬA LẺ 13:16 20-10-2021
532598 Shuriken 495,614 100,000 595,614 5+9+5+6+1+4=30 CỬA CHẴN 13:15 20-10-2021