LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
532335 Kunai 1,420,015 89,999 1,510,014 1+5+1+0+0+1+4=12 CỬA CHẴN 11:27 20-10-2021
532334 Tone 357,639 43,302 400,941 4+0+0+9+4+1=18 CỬA CHẴN 11:27 20-10-2021
532333 Katana 545,356 100,000 645,356 6+4+5+3+5+6=29 CỬA LẺ 11:28 20-10-2021
532332 Kunai 1,214,335 99,999 1,314,334 1+3+1+4+3+3+4=19 CỬA LẺ 11:25 20-10-2021
532331 Bokken 809,737 92,997 902,734 9+0+2+7+3+4=25 CỬA LẺ 11:25 20-10-2021
532330 Shuriken 721,524 99,999 821,523 8+2+1+5+2+3=21 CỬA LẺ 11:25 20-10-2021
532329 Tone 485,507 100,000 585,507 5+8+5+5+0+7=30 CỬA CHẴN 11:24 20-10-2021
532328 Katana 454,060 79,999 534,059 5+3+4+0+5+9=26 CỬA CHẴN 11:24 20-10-2021
532327 Kunai 1,657,759 90,000 1,747,759 1+7+4+7+7+5+9=40 CỬA CHẴN 11:23 20-10-2021
532326 Sanzu 147,722 29,999 177,721 1+7+7+7+2+1=25 CỬA LẺ 11:32 20-10-2021
532325 Bokken 454,704 100,000 554,704 5+5+4+7+0+4=25 CỬA LẺ 11:23 20-10-2021
532324 Katana 682,857 99,999 782,856 7+8+2+8+5+6=36 CỬA CHẴN 11:22 20-10-2021
532323 Tone 642,705 94,317 737,022 7+3+7+0+2+2=21 CỬA LẺ 11:22 20-10-2021
532322 Shuriken 1,058,407 99,998 1,158,405 1+1+5+8+4+0+5=24 CỬA CHẴN 11:22 20-10-2021
532321 Kunai 1,812,696 95,555 1,908,251 1+9+0+8+2+5+1=26 CỬA CHẴN 11:21 20-10-2021
532320 Bokken 623,013 75,000 698,013 6+9+8+0+1+3=27 CỬA LẺ 11:20 20-10-2021
532319 Tone 667,578 100,000 767,578 7+6+7+5+7+8=40 CỬA CHẴN 11:20 20-10-2021
532318 Katana 694,478 59,999 754,477 7+5+4+4+7+7=34 CỬA CHẴN 11:20 20-10-2021
532317 Kunai 1,555,589 100,000 1,655,589 1+6+5+5+5+8+9=39 CỬA LẺ 11:19 20-10-2021
532316 Shuriken 1,313,732 100,000 1,413,732 1+4+1+3+7+3+2=21 CỬA LẺ 11:19 20-10-2021