LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
310696 Katana 2,942,042 99,993 3,042,035 3+0+4+2+0+3+5=17 CỬA LẺ 21:43 18-07-2021
310697 Sanzu 407,113 32,480 439,593 4+3+9+5+9+3=33 CỬA LẺ 21:43 18-07-2021
310695 Kunai 1,256,597 31,464 1,288,061 1+2+8+8+0+6+1=26 CỬA CHẴN 21:42 18-07-2021
310694 Shuriken 1,426,513 45,283 1,471,796 1+4+7+1+7+9+6=35 CỬA LẺ 21:42 18-07-2021
310693 Bokken 2,950,126 41,268 2,991,394 2+9+9+1+3+9+4=37 CỬA LẺ 21:41 18-07-2021
310692 Katana 2,428,895 99,697 2,528,592 2+5+2+8+5+9+2=33 CỬA LẺ 21:40 18-07-2021
310691 Tone 621,035 11,767 632,802 6+3+2+8+0+2=21 CỬA LẺ 21:43 18-07-2021
310690 Kunai 1,609,496 26,258 1,635,754 1+6+3+5+7+5+4=31 CỬA LẺ 21:40 18-07-2021
310689 Sanzu 420,544 40,000 460,544 4+6+0+5+4+4=23 CỬA LẺ 21:41 18-07-2021
310688 Shuriken 1,509,652 100,000 1,609,652 1+6+0+9+6+5+2=29 CỬA LẺ 21:40 18-07-2021
310687 Bokken 3,705,226 100,000 3,805,226 3+8+0+5+2+2+6=26 CỬA CHẴN 21:39 18-07-2021
310686 Katana 2,834,956 50,704 2,885,660 2+8+8+5+6+6+0=35 CỬA LẺ 21:38 18-07-2021
310685 Kunai 1,553,519 19,995 1,573,514 1+5+7+3+5+1+4=26 CỬA CHẴN 21:38 18-07-2021
310684 Sanzu 349,020 45,678 394,698 3+9+4+6+9+8=39 CỬA LẺ 21:38 18-07-2021
310683 Bokken 3,576,414 100,000 3,676,414 3+6+7+6+4+1+4=31 CỬA LẺ 21:37 18-07-2021
310682 Shuriken 1,223,325 99,999 1,323,324 1+3+2+3+3+2+4=18 CỬA CHẴN 21:37 18-07-2021
310681 Tone 480,388 100,000 580,388 5+8+0+3+8+8=32 CỬA CHẴN 21:38 18-07-2021
310680 Katana 2,829,007 99,999 2,929,006 2+9+2+9+0+0+6=28 CỬA CHẴN 21:36 18-07-2021
310679 Kunai 2,139,442 24,291 2,163,733 2+1+6+3+7+3+3=25 CỬA LẺ 21:36 18-07-2021
310678 Sanzu 376,823 49,757 426,580 4+2+6+5+8+0=25 CỬA LẺ 21:36 18-07-2021