LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
310677 Bokken 3,669,465 100,000 3,769,465 3+7+6+9+4+6+5=40 CỬA CHẴN 21:35 18-07-2021
310676 World 206,876 90,000 296,876 2+9+6+8+7+6=38 CỬA CHẴN 21:42 18-07-2021
310675 Shuriken 1,547,474 98,988 1,646,462 1+6+4+6+4+6+2=29 CỬA LẺ 21:35 18-07-2021
310674 Katana 3,004,413 81,483 3,085,896 3+0+8+5+8+9+6=39 CỬA LẺ 21:34 18-07-2021
310673 Sanzu 447,830 10,209 458,039 4+5+8+0+3+9=29 CỬA LẺ 21:34 18-07-2021
310672 Kunai 1,722,297 100,000 1,822,297 1+8+2+2+2+9+7=31 CỬA LẺ 21:34 18-07-2021
310671 Tone 592,721 16,879 609,600 6+0+9+6+0+0=21 CỬA LẺ 21:34 18-07-2021
310670 Bokken 3,154,555 100,000 3,254,555 3+2+5+4+5+5+5=29 CỬA LẺ 21:33 18-07-2021
310669 Katana 2,801,318 100,000 2,901,318 2+9+0+1+3+1+8=24 CỬA CHẴN 21:32 18-07-2021
310668 Shuriken 1,045,967 99,979 1,145,946 1+1+4+5+9+4+6=30 CỬA CHẴN 21:33 18-07-2021
310667 Kunai 2,438,129 55,664 2,493,793 2+4+9+3+7+9+3=37 CỬA LẺ 21:32 18-07-2021
310666 Tone 750,693 56,046 806,739 8+0+6+7+3+9=33 CỬA LẺ 21:32 18-07-2021
310665 Bokken 2,866,319 54,032 2,920,351 2+9+2+0+3+5+1=22 CỬA CHẴN 21:31 18-07-2021
310664 Katana 2,708,098 99,999 2,808,097 2+8+0+8+0+9+7=34 CỬA CHẴN 21:30 18-07-2021
310663 Shuriken 1,561,136 99,785 1,660,921 1+6+6+0+9+2+1=25 CỬA LẺ 21:30 18-07-2021
310662 Sanzu 439,183 16,983 456,166 4+5+6+1+6+6=28 CỬA CHẴN 21:32 18-07-2021
310661 Kunai 1,678,369 100,000 1,778,369 1+7+7+8+3+6+9=41 CỬA LẺ 21:29 18-07-2021
310660 Tone 887,022 17,809 904,831 9+0+4+8+3+1=25 CỬA LẺ 21:29 18-07-2021
310659 Bokken 3,163,062 100,000 3,263,062 3+2+6+3+0+6+2=22 CỬA CHẴN 21:29 18-07-2021
310658 Katana 2,971,845 100,000 3,071,845 3+0+7+1+8+4+5=28 CỬA CHẴN 21:28 18-07-2021