LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
310437 Kunai 1,628,002 34,346 1,662,348 1+6+6+2+3+4+8=30 CỬA CHẴN 20:09 18-07-2021
310436 World 161,356 33,333 194,689 1+9+4+6+8+9=37 CỬA LẺ 20:09 18-07-2021
310435 Katana 723,455 100,000 823,455 8+2+3+4+5+5=27 CỬA LẺ 20:09 18-07-2021
310434 Tone 936,501 30,789 967,290 9+6+7+2+9+0=33 CỬA LẺ 20:08 18-07-2021
310433 Bokken 2,081,277 99,991 2,181,268 2+1+8+1+2+6+8=28 CỬA CHẴN 20:08 18-07-2021
310432 Sanzu 403,150 56,599 459,749 4+5+9+7+4+9=38 CỬA CHẴN 20:07 18-07-2021
310431 Shuriken 790,038 99,999 890,037 8+9+0+0+3+7=27 CỬA LẺ 20:08 18-07-2021
310430 World 185,113 33,333 218,446 2+1+8+4+4+6=25 CỬA LẺ 20:07 18-07-2021
310429 Kunai 1,710,326 88,888 1,799,214 1+7+9+9+2+1+4=33 CỬA LẺ 20:07 18-07-2021
310428 Katana 1,125,010 54,968 1,179,978 1+1+7+9+9+7+8=42 CỬA CHẴN 20:06 18-07-2021
310427 Bokken 1,612,969 12,184 1,625,153 1+6+2+5+1+5+3=23 CỬA LẺ 20:06 18-07-2021
310426 Tone 845,376 99,898 945,274 9+4+5+2+7+4=31 CỬA LẺ 20:06 18-07-2021
310425 Sanzu 338,993 11,376 350,369 3+5+0+3+6+9=26 CỬA CHẴN 20:05 18-07-2021
310424 Shuriken 1,921,900 99,982 2,021,882 2+0+2+1+8+8+2=23 CỬA LẺ 20:05 18-07-2021
310423 World 211,660 46,374 258,034 2+5+8+0+3+4=22 CỬA CHẴN 20:05 18-07-2021
310422 Kunai 1,397,761 88,888 1,486,649 1+4+8+6+6+4+9=38 CỬA CHẴN 20:05 18-07-2021
310421 Bokken 1,825,737 100,000 1,925,737 1+9+2+5+7+3+7=34 CỬA CHẴN 20:04 18-07-2021
310420 Katana 966,269 48,751 1,015,020 1+0+1+5+0+2+0=9 CỬA LẺ 20:04 18-07-2021
310419 Tone 618,917 19,999 638,916 6+3+8+9+1+6=33 CỬA LẺ 20:04 18-07-2021
310418 Sanzu 446,764 37,146 483,910 4+8+3+9+1+0=25 CỬA LẺ 20:03 18-07-2021