LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
310417 Shuriken 1,553,940 96,986 1,650,926 1+6+5+0+9+2+6=29 CỬA LẺ 20:03 18-07-2021
310416 World 169,504 33,333 202,837 2+0+2+8+3+7=22 CỬA CHẴN 20:03 18-07-2021
310415 Kunai 1,425,492 88,888 1,514,380 1+5+1+4+3+8+0=22 CỬA CHẴN 20:02 18-07-2021
310414 Bokken 2,028,200 100,000 2,128,200 2+1+2+8+2+0+0=15 CỬA LẺ 20:02 18-07-2021
310413 Tone 658,800 100,000 758,800 7+5+8+8+0+0=28 CỬA CHẴN 20:02 18-07-2021
310412 Sanzu 443,569 21,974 465,543 4+6+5+5+4+3=27 CỬA LẺ 20:01 18-07-2021
310411 Katana 934,137 100,000 1,034,137 1+0+3+4+1+3+7=19 CỬA LẺ 20:02 18-07-2021
310410 Shuriken 627,486 38,409 665,895 6+6+5+8+9+5=39 CỬA LẺ 20:01 18-07-2021
310409 World 142,605 33,333 175,938 1+7+5+9+3+8=33 CỬA LẺ 20:01 18-07-2021
310408 Kunai 1,439,217 14,444 1,453,661 1+4+5+3+6+6+1=26 CỬA CHẴN 20:00 18-07-2021
310407 Bokken 2,060,106 100,000 2,160,106 2+1+6+0+1+0+6=16 CỬA CHẴN 20:00 18-07-2021
310406 Sanzu 361,539 12,857 374,396 3+7+4+3+9+6=32 CỬA CHẴN 19:59 18-07-2021
310405 Tone 842,710 100,000 942,710 9+4+2+7+1+0=23 CỬA LẺ 19:59 18-07-2021
310404 Shuriken 1,159,334 30,624 1,189,958 1+1+8+9+9+5+8=41 CỬA LẺ 19:58 18-07-2021
310403 Katana 1,086,873 99,999 1,186,872 1+1+8+6+8+7+2=33 CỬA LẺ 19:59 18-07-2021
310402 Kunai 1,550,175 88,888 1,639,063 1+6+3+9+0+6+3=28 CỬA CHẴN 19:58 18-07-2021
310401 Bokken 2,126,972 48,375 2,175,347 2+1+7+5+3+4+7=29 CỬA LẺ 19:57 18-07-2021
310400 Sanzu 316,327 49,999 366,326 3+6+6+3+2+6=26 CỬA CHẴN 19:57 18-07-2021
310399 World 181,383 33,333 214,716 2+1+4+7+1+6=21 CỬA LẺ 19:58 18-07-2021
310398 Shuriken 1,337,471 100,000 1,437,471 1+4+3+7+4+7+1=27 CỬA LẺ 19:56 18-07-2021