LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
416991 Katana 1,087,667 50,000 1,137,667 1+1+3+7+6+6+7=31 CỬA LẺ 21:14 12-09-2021
416990 Tone 549,648 100,000 649,648 6+4+9+6+4+8=37 CỬA LẺ 21:13 12-09-2021
416989 Sanzu 319,102 10,448 329,550 3+2+9+5+5+0=24 CỬA CHẴN 21:13 12-09-2021
416988 Bokken 1,488,034 99,998 1,588,032 1+5+8+8+0+3+2=27 CỬA LẺ 21:13 12-09-2021
416987 Shuriken 1,857,234 100,000 1,957,234 1+9+5+7+2+3+4=31 CỬA LẺ 21:13 12-09-2021
416986 Kunai 2,017,168 50,000 2,067,168 2+0+6+7+1+6+8=30 CỬA CHẴN 21:12 12-09-2021
416985 Katana 1,261,161 78,989 1,340,150 1+3+4+0+1+5+0=14 CỬA CHẴN 21:12 12-09-2021
416983 Bokken 2,083,848 99,999 2,183,847 2+1+8+3+8+4+7=33 CỬA LẺ 21:10 12-09-2021
416984 Tone 667,920 100,000 767,920 7+6+7+9+2+0=31 CỬA LẺ 21:11 12-09-2021
416982 Sanzu 628,848 15,109 643,957 6+4+3+9+5+7=34 CỬA CHẴN 21:10 12-09-2021
416981 Shuriken 1,454,361 50,001 1,504,362 1+5+0+4+3+6+2=21 CỬA LẺ 21:10 12-09-2021
416980 Kunai 1,668,008 99,898 1,767,906 1+7+6+7+9+0+6=36 CỬA CHẴN 21:10 12-09-2021
416979 Katana 1,596,796 67,567 1,664,363 1+6+6+4+3+6+3=29 CỬA LẺ 21:10 12-09-2021
416978 Bokken 2,036,746 100,000 2,136,746 2+1+3+6+7+4+6=29 CỬA LẺ 21:08 12-09-2021
416977 Tone 624,117 13,713 637,830 6+3+7+8+3+0=27 CỬA LẺ 21:08 12-09-2021
416976 Sanzu 691,233 99,696 790,929 7+9+0+9+2+9=36 CỬA CHẴN 21:08 12-09-2021
416975 Shuriken 1,971,440 100,000 2,071,440 2+0+7+1+4+4+0=18 CỬA CHẴN 21:08 12-09-2021
416974 Kunai 1,535,905 77,777 1,613,682 1+6+1+3+6+8+2=27 CỬA LẺ 21:08 12-09-2021
416973 Katana 1,101,594 79,998 1,181,592 1+1+8+1+5+9+2=27 CỬA LẺ 21:07 12-09-2021
416972 Tone 649,349 100,000 749,349 7+4+9+3+4+9=36 CỬA CHẴN 21:06 12-09-2021