LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
416695 Kunai 786,926 45,648 832,574 8+3+2+5+7+4=29 CỬA LẺ 19:19 12-09-2021
416694 Katana 1,222,016 98,989 1,321,005 1+3+2+1+0+0+5=12 CỬA CHẴN 19:18 12-09-2021
416693 Bokken 1,188,109 100,000 1,288,109 1+2+8+8+1+0+9=29 CỬA LẺ 19:18 12-09-2021
416692 Shuriken 440,145 28,400 468,545 4+6+8+5+4+5=32 CỬA CHẴN 19:18 12-09-2021
416691 Sanzu 465,341 100,000 565,341 5+6+5+3+4+1=24 CỬA CHẴN 19:16 12-09-2021
416690 Kunai 787,991 50,000 837,991 8+3+7+9+9+1=37 CỬA LẺ 19:16 12-09-2021
416689 Katana 1,309,202 100,000 1,409,202 1+4+0+9+2+0+2=18 CỬA CHẴN 19:16 12-09-2021
416688 Tone 490,888 17,529 508,417 5+0+8+4+1+7=25 CỬA LẺ 19:17 12-09-2021
416687 Bokken 834,206 100,000 934,206 9+3+4+2+0+6=24 CỬA CHẴN 19:15 12-09-2021
416686 Sanzu 546,011 12,033 558,044 5+5+8+0+4+4=26 CỬA CHẴN 19:14 12-09-2021
416685 Tone 386,707 10,000 396,707 3+9+6+7+0+7=32 CỬA CHẴN 19:14 12-09-2021
416683 Kunai 807,732 98,326 906,058 9+0+6+0+5+8=28 CỬA CHẴN 19:14 12-09-2021
416684 Katana 1,013,518 99,789 1,113,307 1+1+1+3+3+0+7=16 CỬA CHẴN 19:14 12-09-2021
416682 Bokken 822,337 100,000 922,337 9+2+2+3+3+7=26 CỬA CHẴN 19:13 12-09-2021
416681 Shuriken 532,440 100,000 632,440 6+3+2+4+4+0=19 CỬA LẺ 19:14 12-09-2021
416680 Sanzu 445,299 16,421 461,720 4+6+1+7+2+0=20 CỬA CHẴN 19:12 12-09-2021
416679 Katana 1,401,242 100,000 1,501,242 1+5+0+1+2+4+2=15 CỬA LẺ 19:11 12-09-2021
416678 Kunai 1,145,934 19,222 1,165,156 1+1+6+5+1+5+6=25 CỬA LẺ 19:11 12-09-2021
416677 Tone 306,989 10,000 316,989 3+1+6+9+8+9=36 CỬA CHẴN 19:12 12-09-2021
416676 Shuriken 491,157 99,996 591,153 5+9+1+1+5+3=24 CỬA CHẴN 19:11 12-09-2021