LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
634248 Shuriken 1,145,056 87,874 1,232,930 1+2+3+2+9+3+0=20 CỬA CHẴN 20:22 29-11-2021
634247 Kunai 1,048,685 99,999 1,148,684 1+1+4+8+6+8+4=32 CỬA CHẴN 20:21 29-11-2021
634246 Katana 1,536,670 98,328 1,634,998 1+6+3+4+9+9+8=40 CỬA CHẴN 20:21 29-11-2021
634245 Tone 661,436 100,000 761,436 7+6+1+4+3+6=27 CỬA LẺ 20:21 29-11-2021
634244 Bokken 894,476 88,447 982,923 9+8+2+9+2+3=33 CỬA LẺ 20:20 29-11-2021
634243 Kunai 1,759,230 49,999 1,809,229 1+8+0+9+2+2+9=31 CỬA LẺ 20:19 29-11-2021
634242 Tone 592,123 99,789 691,912 6+9+1+9+1+2=28 CỬA CHẴN 20:19 29-11-2021
634241 Shuriken 843,729 83,340 927,069 9+2+7+0+6+9=33 CỬA LẺ 20:20 29-11-2021
634240 Katana 1,674,945 99,998 1,774,943 1+7+7+4+9+4+3=35 CỬA LẺ 20:19 29-11-2021
634239 Kunai 1,698,802 11,111 1,709,913 1+7+0+9+9+1+3=30 CỬA CHẴN 20:17 29-11-2021
634238 Bokken 706,832 99,999 806,831 8+0+6+8+3+1=26 CỬA CHẴN 20:17 29-11-2021
634237 Tone 601,968 88,999 690,967 6+9+0+9+6+7=37 CỬA LẺ 20:17 29-11-2021
634236 Shuriken 564,974 99,997 664,971 6+6+4+9+7+1=33 CỬA LẺ 20:17 29-11-2021
634235 Katana 1,429,909 100,000 1,529,909 1+5+2+9+9+0+9=35 CỬA LẺ 20:17 29-11-2021
634234 Kunai 1,573,000 100,000 1,673,000 1+6+7+3+0+0+0=17 CỬA LẺ 20:15 29-11-2021
634233 Tone 391,725 50,000 441,725 4+4+1+7+2+5=23 CỬA LẺ 20:15 29-11-2021
634232 Bokken 888,447 100,000 988,447 9+8+8+4+4+7=40 CỬA CHẴN 20:15 29-11-2021
634231 Katana 1,257,697 50,000 1,307,697 1+3+0+7+6+9+7=33 CỬA LẺ 20:14 29-11-2021
634230 Shuriken 579,200 100,000 679,200 6+7+9+2+0+0=24 CỬA CHẴN 20:15 29-11-2021
634229 Kunai 1,860,299 99,876 1,960,175 1+9+6+0+1+7+5=29 CỬA LẺ 20:13 29-11-2021