LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
371815 Kunai 590,762 99,796 690,558 6+9+0+5+5+8=33 CỬA LẺ 09:40 06-08-2021
371814 Katana 1,387,179 40,284 1,427,463 1+4+2+7+4+6+3=27 CỬA LẺ 09:39 06-08-2021
371813 Shuriken 504,179 73,123 577,302 5+7+7+3+0+2=24 CỬA CHẴN 09:39 06-08-2021
371812 Tone 461,451 49,999 511,450 5+1+1+4+5+0=16 CỬA CHẴN 09:38 06-08-2021
371811 Kunai 1,096,854 99,939 1,196,793 1+1+9+6+7+9+3=36 CỬA CHẴN 09:37 06-08-2021
371810 Katana 995,446 100,000 1,095,446 1+0+9+5+4+4+6=29 CỬA LẺ 09:37 06-08-2021
371809 Shuriken 577,780 27,916 605,696 6+0+5+6+9+6=32 CỬA CHẴN 09:37 06-08-2021
371808 Kunai 783,678 100,000 883,678 8+8+3+6+7+8=40 CỬA CHẴN 09:35 06-08-2021
371807 Shuriken 606,174 47,510 653,684 6+5+3+6+8+4=32 CỬA CHẴN 09:35 06-08-2021
371806 Katana 1,448,111 99,999 1,548,110 1+5+4+8+1+1+0=20 CỬA CHẴN 09:35 06-08-2021
371805 Tone 286,834 99,999 386,833 3+8+6+8+3+3=31 CỬA LẺ 09:35 06-08-2021
371804 Kunai 852,242 50,038 902,280 9+0+2+2+8+0=21 CỬA LẺ 09:33 06-08-2021
371803 Shuriken 562,542 99,999 662,541 6+6+2+5+4+1=24 CỬA CHẴN 09:32 06-08-2021
371802 Katana 1,503,746 100,000 1,603,746 1+6+0+3+7+4+6=27 CỬA LẺ 09:32 06-08-2021
371801 Tone 508,404 42,724 551,128 5+5+1+1+2+8=22 CỬA CHẴN 09:31 06-08-2021
371800 Shuriken 468,481 37,130 505,611 5+0+5+6+1+1=18 CỬA CHẴN 09:30 06-08-2021
371799 Kunai 988,479 99,987 1,088,466 1+0+8+8+4+6+6=33 CỬA LẺ 09:31 06-08-2021
371798 Katana 871,327 100,000 971,327 9+7+1+3+2+7=29 CỬA LẺ 09:30 06-08-2021
371797 Tone 385,489 99,974 485,463 4+8+5+4+6+3=30 CỬA CHẴN 09:29 06-08-2021
371796 Shuriken 592,366 99,999 692,365 6+9+2+3+6+5=31 CỬA LẺ 09:28 06-08-2021