LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
315622 Sanzu 410,367 43,121 453,488 4+5+3+4+8+8=32 CỬA CHẴN 08:22 20-07-2021
315621 Kunai 820,196 11,452 831,648 8+3+1+6+4+8=30 CỬA CHẴN 08:10 20-07-2021
315620 Shuriken 532,361 17,442 549,803 5+4+9+8+0+3=29 CỬA LẺ 08:10 20-07-2021
315619 Bokken 1,244,563 52,441 1,297,004 1+2+9+7+0+0+4=23 CỬA LẺ 08:09 20-07-2021
315618 World 94,182 14,358 108,540 1+0+8+5+4+0=18 CỬA CHẴN 08:09 20-07-2021
315617 Katana 1,016,466 47,728 1,064,194 1+0+6+4+1+9+4=25 CỬA LẺ 08:08 20-07-2021
315616 Shuriken 725,418 100,000 825,418 8+2+5+4+1+8=28 CỬA CHẴN 08:07 20-07-2021
315615 Sanzu 409,216 58,385 467,601 4+6+7+6+0+1=24 CỬA CHẴN 08:08 20-07-2021
315613 Bokken 1,572,646 18,504 1,591,150 1+5+9+1+1+5+0=22 CỬA CHẴN 08:07 20-07-2021
315614 World 78,991 19,246 98,237 9+8+2+3+7=29 CỬA LẺ 08:07 20-07-2021
315612 Kunai 847,602 16,235 863,837 8+6+3+8+3+7=35 CỬA LẺ 08:07 20-07-2021
315611 Katana 1,093,281 56,658 1,149,939 1+1+4+9+9+3+9=36 CỬA CHẴN 08:06 20-07-2021
315610 Tone 734,661 15,117 749,778 7+4+9+7+7+8=42 CỬA CHẴN 08:09 20-07-2021
315609 Bokken 1,418,840 100,000 1,518,840 1+5+1+8+8+4+0=27 CỬA LẺ 08:05 20-07-2021
315608 World 104,065 11,111 115,176 1+1+5+1+7+6=21 CỬA LẺ 08:05 20-07-2021
315606 Kunai 1,020,195 86,001 1,106,196 1+1+0+6+1+9+6=24 CỬA CHẴN 08:05 20-07-2021
315607 Sanzu 490,068 11,998 502,066 5+0+2+0+6+6=19 CỬA LẺ 08:05 20-07-2021
315605 Shuriken 396,459 33,911 430,370 4+3+0+3+7+0=17 CỬA LẺ 08:05 20-07-2021
315604 Katana 1,062,216 80,656 1,142,872 1+1+4+2+8+7+2=25 CỬA LẺ 08:04 20-07-2021
315603 Bokken 1,050,825 50,550 1,101,375 1+1+0+1+3+7+5=18 CỬA CHẴN 08:03 20-07-2021