LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
315535 Bokken 1,308,091 59,836 1,367,927 1+3+6+7+9+2+7=35 CỬA LẺ 07:35 20-07-2021
315534 Katana 926,169 55,021 981,190 9+8+1+1+9+0=28 CỬA CHẴN 07:34 20-07-2021
315533 Sanzu 314,100 18,682 332,782 3+3+2+7+8+2=25 CỬA LẺ 07:34 20-07-2021
315532 Kunai 1,062,825 99,899 1,162,724 1+1+6+2+7+2+4=23 CỬA LẺ 07:33 20-07-2021
315531 Shuriken 443,983 59,148 503,131 5+0+3+1+3+1=13 CỬA LẺ 07:33 20-07-2021
315530 Bokken 1,400,291 95,028 1,495,319 1+4+9+5+3+1+9=32 CỬA CHẴN 07:33 20-07-2021
315529 Katana 861,387 12,438 873,825 8+7+3+8+2+5=33 CỬA LẺ 07:32 20-07-2021
315528 World 154,256 14,688 168,944 1+6+8+9+4+4=32 CỬA CHẴN 07:37 20-07-2021
315527 Kunai 1,004,736 99,989 1,104,725 1+1+0+4+7+2+5=20 CỬA CHẴN 07:31 20-07-2021
315526 Bokken 1,471,561 99,997 1,571,558 1+5+7+1+5+5+8=32 CỬA CHẴN 07:31 20-07-2021
315525 Katana 921,734 13,475 935,209 9+3+5+2+0+9=28 CỬA CHẴN 07:30 20-07-2021
315524 Shuriken 371,905 13,425 385,330 3+8+5+3+3+0=22 CỬA CHẴN 07:31 20-07-2021
315523 Bokken 1,464,029 99,994 1,564,023 1+5+6+4+0+2+3=21 CỬA LẺ 07:28 20-07-2021
315522 Kunai 680,949 76,483 757,432 7+5+7+4+3+2=28 CỬA CHẴN 07:29 20-07-2021
315521 World 73,555 13,634 87,189 8+7+1+8+9=33 CỬA LẺ 07:29 20-07-2021
315520 Katana 1,050,894 19,060 1,069,954 1+0+6+9+9+5+4=34 CỬA CHẴN 07:28 20-07-2021
315519 Shuriken 424,306 31,892 456,198 4+5+6+1+9+8=33 CỬA LẺ 07:28 20-07-2021
315518 Bokken 1,581,059 10,782 1,591,841 1+5+9+1+8+4+1=29 CỬA LẺ 07:26 20-07-2021
315517 World 214,441 64,001 278,442 2+7+8+4+4+2=27 CỬA LẺ 07:26 20-07-2021
315516 Katana 882,249 99,997 982,246 9+8+2+2+4+6=31 CỬA LẺ 07:26 20-07-2021