LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
236705 Bokken 803,898 49,999 853,897 8+5+3+8+9+7=40 CỬA CHẴN 10:02 18-06-2021
236704 Shuriken 1,598,547 100,000 1,698,547 1+6+9+8+5+4+7=40 CỬA CHẴN 10:01 18-06-2021
236703 Katana 899,449 50,000 949,449 9+4+9+4+4+9=39 CỬA LẺ 10:01 18-06-2021
236702 Tone 881,654 11,100 892,754 8+9+2+7+5+4=35 CỬA LẺ 10:01 18-06-2021
236701 Kunai 3,558,077 99,789 3,657,866 3+6+5+7+8+6+6=41 CỬA LẺ 10:00 18-06-2021
236700 Bokken 610,320 99,997 710,317 7+1+0+3+1+7=19 CỬA LẺ 09:59 18-06-2021
236699 Shuriken 1,636,637 100,000 1,736,637 1+7+3+6+6+3+7=33 CỬA LẺ 09:59 18-06-2021
236698 Katana 1,153,258 99,898 1,253,156 1+2+5+3+1+5+6=23 CỬA LẺ 09:58 18-06-2021
236697 Kunai 3,280,965 99,999 3,380,964 3+3+8+0+9+6+4=33 CỬA LẺ 09:58 18-06-2021
236696 Tone 436,841 100,000 536,841 5+3+6+8+4+1=27 CỬA LẺ 09:58 18-06-2021
236695 Bokken 490,982 14,591 505,573 5+0+5+5+7+3=25 CỬA LẺ 09:57 18-06-2021
236694 Shuriken 2,018,904 100,000 2,118,904 2+1+1+8+9+0+4=25 CỬA LẺ 09:57 18-06-2021
236693 Katana 1,150,823 99,999 1,250,822 1+2+5+0+8+2+2=20 CỬA CHẴN 09:56 18-06-2021
236692 Kunai 3,380,725 99,998 3,480,723 3+4+8+0+7+2+3=27 CỬA LẺ 09:56 18-06-2021
236691 Bokken 434,138 99,999 534,137 5+3+4+1+3+7=23 CỬA LẺ 09:55 18-06-2021
236690 Katana 991,335 99,999 1,091,334 1+0+9+1+3+3+4=21 CỬA LẺ 09:54 18-06-2021
236689 Shuriken 1,620,480 99,999 1,720,479 1+7+2+0+4+7+9=30 CỬA CHẴN 09:55 18-06-2021
236688 Tone 208,778 78,901 287,679 2+8+7+6+7+9=39 CỬA LẺ 09:55 18-06-2021
236687 Kunai 3,444,165 100,000 3,544,165 3+5+4+4+1+6+5=28 CỬA CHẴN 09:53 18-06-2021
236686 Katana 968,318 100,000 1,068,318 1+0+6+8+3+1+8=27 CỬA LẺ 09:52 18-06-2021