LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
236530 Tone 965,889 100,000 1,065,889 1+0+6+5+8+8+9=37 CỬA LẺ 08:38 18-06-2021
236529 Katana 535,405 11,760 547,165 5+4+7+1+6+5=28 CỬA CHẴN 08:37 18-06-2021
236528 Kunai 2,040,315 100,000 2,140,315 2+1+4+0+3+1+5=16 CỬA CHẴN 08:36 18-06-2021
236527 Bokken 1,300,919 99,999 1,400,918 1+4+0+0+9+1+8=23 CỬA LẺ 08:36 18-06-2021
236526 Tone 1,061,420 100,000 1,161,420 1+1+6+1+4+2+0=15 CỬA LẺ 08:35 18-06-2021
236525 Shuriken 661,944 99,999 761,943 7+6+1+9+4+3=30 CỬA CHẴN 08:36 18-06-2021
236524 Katana 652,755 77,000 729,755 7+2+9+7+5+5=35 CỬA LẺ 08:35 18-06-2021
236523 Kunai 2,003,987 100,000 2,103,987 2+1+0+3+9+8+7=30 CỬA CHẴN 08:34 18-06-2021
236522 Bokken 972,177 96,880 1,069,057 1+0+6+9+0+5+7=28 CỬA CHẴN 08:33 18-06-2021
236521 Shuriken 635,317 99,999 735,316 7+3+5+3+1+6=25 CỬA LẺ 08:33 18-06-2021
236520 Tone 485,202 85,585 570,787 5+7+0+7+8+7=34 CỬA CHẴN 08:33 18-06-2021
236519 Kunai 1,875,133 99,999 1,975,132 1+9+7+5+1+3+2=28 CỬA CHẴN 08:32 18-06-2021
236518 Bokken 870,033 99,999 970,032 9+7+0+0+3+2=21 CỬA LẺ 08:31 18-06-2021
236517 Katana 628,620 75,000 703,620 7+0+3+6+2+0=18 CỬA CHẴN 08:33 18-06-2021
236516 Shuriken 836,747 12,142 848,889 8+4+8+8+8+9=45 CỬA LẺ 08:31 18-06-2021
236515 Tone 634,531 85,585 720,116 7+2+0+1+1+6=17 CỬA LẺ 08:30 18-06-2021
236514 Kunai 2,066,460 100,000 2,166,460 2+1+6+6+4+6+0=25 CỬA LẺ 08:30 18-06-2021
236513 Bokken 809,015 99,999 909,014 9+0+9+0+1+4=23 CỬA LẺ 08:29 18-06-2021
236512 Shuriken 662,677 99,999 762,676 7+6+2+6+7+6=34 CỬA CHẴN 08:28 18-06-2021
236511 Katana 306,570 78,999 385,569 3+8+5+5+6+9=36 CỬA CHẴN 08:29 18-06-2021