LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
446009 Shuriken 719,554 100,000 819,554 8+1+9+5+5+4=32 CỬA CHẴN 14:19 21-09-2021
446008 Sanzu 78,129 19,401 97,530 9+7+5+3+0=24 CỬA CHẴN 14:17 21-09-2021
446007 Bokken 726,110 100,000 826,110 8+2+6+1+1+0=18 CỬA CHẴN 14:16 21-09-2021
446006 Katana 766,764 100,000 866,764 8+6+6+7+6+4=37 CỬA LẺ 14:15 21-09-2021
446005 Kunai 797,564 90,745 888,309 8+8+8+3+0+9=36 CỬA CHẴN 14:15 21-09-2021
446004 Tone 519,394 18,747 538,141 5+3+8+1+4+1=22 CỬA CHẴN 14:15 21-09-2021
446003 Sanzu 79,652 12,126 91,778 9+1+7+7+8=32 CỬA CHẴN 14:14 21-09-2021
446002 Bokken 501,989 47,549 549,538 5+4+9+5+3+8=34 CỬA CHẴN 14:14 21-09-2021
446001 Shuriken 870,511 50,000 920,511 9+2+0+5+1+1=18 CỬA CHẴN 14:14 21-09-2021
446000 Katana 637,090 99,984 737,074 7+3+7+0+7+4=28 CỬA CHẴN 14:13 21-09-2021
445999 Kunai 716,332 50,123 766,455 7+6+6+4+5+5=33 CỬA LẺ 14:13 21-09-2021
445998 Tone 210,001 50,000 260,001 2+6+0+0+0+1=9 CỬA LẺ 14:13 21-09-2021
445997 Bokken 647,547 100,000 747,547 7+4+7+5+4+7=34 CỬA CHẴN 14:12 21-09-2021
445996 Katana 575,128 100,000 675,128 6+7+5+1+2+8=29 CỬA LẺ 14:11 21-09-2021
445995 Sanzu 74,446 34,000 108,446 1+0+8+4+4+6=23 CỬA LẺ 14:12 21-09-2021
445994 Kunai 647,424 100,000 747,424 7+4+7+4+2+4=28 CỬA CHẴN 14:10 21-09-2021
445993 Shuriken 649,546 100,000 749,546 7+4+9+5+4+6=35 CỬA LẺ 14:11 21-09-2021
445992 Tone 248,605 50,000 298,605 2+9+8+6+0+5=30 CỬA CHẴN 14:10 21-09-2021
445991 Bokken 957,253 75,000 1,032,253 1+0+3+2+2+5+3=16 CỬA CHẴN 14:09 21-09-2021
445990 Katana 802,202 99,999 902,201 9+0+2+2+0+1=14 CỬA CHẴN 14:08 21-09-2021