LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
236658 Tone 721,617 99,999 821,616 8+2+1+6+1+6=24 CỬA CHẴN 09:39 18-06-2021
236657 Shuriken 1,810,014 11,791 1,821,805 1+8+2+1+8+0+5=25 CỬA LẺ 09:39 18-06-2021
236656 Kunai 2,558,106 100,000 2,658,106 2+6+5+8+1+0+6=28 CỬA CHẴN 09:39 18-06-2021
236655 Bokken 827,524 100,000 927,524 9+2+7+5+2+4=29 CỬA LẺ 09:38 18-06-2021
236654 Katana 558,222 27,748 585,970 5+8+5+9+7+0=34 CỬA CHẴN 09:39 18-06-2021
236653 Kunai 4,042,899 100,000 4,142,899 4+1+4+2+8+9+9=37 CỬA LẺ 09:36 18-06-2021
236652 Shuriken 1,701,358 100,000 1,801,358 1+8+0+1+3+5+8=26 CỬA CHẴN 09:37 18-06-2021
236651 Bokken 897,145 99,998 997,143 9+9+7+1+4+3=33 CỬA LẺ 09:36 18-06-2021
236650 Katana 487,745 100,000 587,745 5+8+7+7+4+5=36 CỬA CHẴN 09:36 18-06-2021
236649 Tone 283,172 100,000 383,172 3+8+3+1+7+2=24 CỬA CHẴN 09:37 18-06-2021
236648 Kunai 4,072,179 100,000 4,172,179 4+1+7+2+1+7+9=31 CỬA LẺ 09:34 18-06-2021
236647 Shuriken 815,548 69,999 885,547 8+8+5+5+4+7=37 CỬA LẺ 09:34 18-06-2021
236645 Katana 711,098 99,999 811,097 8+1+1+0+9+7=26 CỬA CHẴN 09:33 18-06-2021
236646 Bokken 907,216 100,000 1,007,216 1+0+0+7+2+1+6=17 CỬA LẺ 09:33 18-06-2021
236644 Tone 570,901 100,000 670,901 6+7+0+9+0+1=23 CỬA LẺ 09:32 18-06-2021
236643 Kunai 3,101,084 99,999 3,201,083 3+2+0+1+0+8+3=17 CỬA LẺ 09:32 18-06-2021
236642 Shuriken 1,696,473 99,999 1,796,472 1+7+9+6+4+7+2=36 CỬA CHẴN 09:32 18-06-2021
236641 Bokken 1,035,330 99,998 1,135,328 1+1+3+5+3+2+8=23 CỬA LẺ 09:31 18-06-2021
236640 Katana 562,356 14,817 577,173 5+7+7+1+7+3=30 CỬA CHẴN 09:31 18-06-2021
236639 Kunai 3,768,144 100,000 3,868,144 3+8+6+8+1+4+4=34 CỬA CHẴN 09:30 18-06-2021