LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
236486 Katana 427,634 56,789 484,423 4+8+4+4+2+3=25 CỬA LẺ 08:16 18-06-2021
236485 Shuriken 788,264 99,999 888,263 8+8+8+2+6+3=35 CỬA LẺ 08:15 18-06-2021
236484 Bokken 1,065,304 14,368 1,079,672 1+0+7+9+6+7+2=32 CỬA CHẴN 08:15 18-06-2021
236483 Kunai 2,401,448 100,000 2,501,448 2+5+0+1+4+4+8=24 CỬA CHẴN 08:13 18-06-2021
236482 Tone 262,931 75,843 338,774 3+3+8+7+7+4=32 CỬA CHẴN 08:15 18-06-2021
236481 Katana 434,900 50,031 484,931 4+8+4+9+3+1=29 CỬA LẺ 08:13 18-06-2021
236480 Shuriken 1,170,666 99,999 1,270,665 1+2+7+0+6+6+5=27 CỬA LẺ 08:13 18-06-2021
236479 Tone 630,015 99,999 730,014 7+3+0+0+1+4=15 CỬA LẺ 08:11 18-06-2021
236478 Kunai 1,242,711 96,666 1,339,377 1+3+3+9+3+7+7=33 CỬA LẺ 08:11 18-06-2021
236477 Bokken 386,371 20,000 406,371 4+0+6+3+7+1=21 CỬA LẺ 08:12 18-06-2021
236476 Shuriken 1,076,992 99,999 1,176,991 1+1+7+6+9+9+1=34 CỬA CHẴN 08:11 18-06-2021
236475 Katana 440,374 10,533 450,907 4+5+0+9+0+7=25 CỬA LẺ 08:11 18-06-2021
236474 Bokken 383,049 100,000 483,049 4+8+3+0+4+9=28 CỬA CHẴN 08:08 18-06-2021
236473 Shuriken 1,077,513 100,000 1,177,513 1+1+7+7+5+1+3=25 CỬA LẺ 08:08 18-06-2021
236472 Tone 505,229 78,457 583,686 5+8+3+6+8+6=36 CỬA CHẴN 08:08 18-06-2021
236471 Kunai 1,415,599 59,595 1,475,194 1+4+7+5+1+9+4=31 CỬA LẺ 08:08 18-06-2021
236470 Katana 267,217 49,999 317,216 3+1+7+2+1+6=20 CỬA CHẴN 08:08 18-06-2021
236469 Bokken 582,376 100,000 682,376 6+8+2+3+7+6=32 CỬA CHẴN 08:06 18-06-2021
236468 Shuriken 1,161,739 97,897 1,259,636 1+2+5+9+6+3+6=32 CỬA CHẴN 08:06 18-06-2021
236467 Kunai 1,522,061 99,989 1,622,050 1+6+2+2+0+5+0=16 CỬA CHẴN 08:06 18-06-2021