LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
445966 Katana 959,616 99,992 1,059,608 1+0+5+9+6+0+8=29 CỬA LẺ 13:59 21-09-2021
445965 Sanzu 76,923 10,704 87,627 8+7+6+2+7=30 CỬA CHẴN 14:00 21-09-2021
445964 Tone 291,325 87,655 378,980 3+7+8+9+8+0=35 CỬA LẺ 13:59 21-09-2021
445963 Bokken 730,430 88,888 819,318 8+1+9+3+1+8=30 CỬA CHẴN 13:58 21-09-2021
445962 Kunai 820,852 65,432 886,284 8+8+6+2+8+4=36 CỬA CHẴN 13:58 21-09-2021
445961 Shuriken 491,779 99,789 591,568 5+9+1+5+6+8=34 CỬA CHẴN 13:58 21-09-2021
445960 Katana 786,812 99,048 885,860 8+8+5+8+6+0=35 CỬA LẺ 13:57 21-09-2021
445959 Sanzu 68,869 10,000 78,869 7+8+8+6+9=38 CỬA CHẴN 13:57 21-09-2021
445958 Kunai 829,428 100,000 929,428 9+2+9+4+2+8=34 CỬA CHẴN 13:56 21-09-2021
445957 Bokken 674,877 100,000 774,877 7+7+4+8+7+7=40 CỬA CHẴN 13:56 21-09-2021
445956 Tone 208,003 22,110 230,113 2+3+0+1+1+3=10 CỬA CHẴN 13:56 21-09-2021
445955 Katana 916,728 99,987 1,016,715 1+0+1+6+7+1+5=21 CỬA LẺ 13:55 21-09-2021
445954 Shuriken 779,776 100,000 879,776 8+7+9+7+7+6=44 CỬA CHẴN 13:55 21-09-2021
445953 Kunai 647,733 99,999 747,732 7+4+7+7+3+2=30 CỬA CHẴN 13:54 21-09-2021
445952 Tone 142,391 46,005 188,396 1+8+8+3+9+6=35 CỬA LẺ 13:53 21-09-2021
445951 Sanzu 144,851 10,000 154,851 1+5+4+8+5+1=24 CỬA CHẴN 13:55 21-09-2021
445950 Bokken 574,362 98,100 672,462 6+7+2+4+6+2=27 CỬA LẺ 13:53 21-09-2021
445949 Katana 714,383 100,000 814,383 8+1+4+3+8+3=27 CỬA LẺ 13:53 21-09-2021
445948 Kunai 577,104 99,998 677,102 6+7+7+1+0+2=23 CỬA LẺ 13:51 21-09-2021
445947 Sanzu 92,146 10,612 102,758 1+0+2+7+5+8=23 CỬA LẺ 13:51 21-09-2021