LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
236615 Kunai 3,114,238 100,000 3,214,238 3+2+1+4+2+3+8=23 CỬA LẺ 09:19 18-06-2021
236614 Katana 590,385 10,000 600,385 6+0+0+3+8+5=22 CỬA CHẴN 09:19 18-06-2021
236613 Shuriken 1,098,202 50,002 1,148,204 1+1+4+8+2+0+4=20 CỬA CHẴN 09:18 18-06-2021
236612 Tone 857,547 99,999 957,546 9+5+7+5+4+6=36 CỬA CHẴN 09:18 18-06-2021
236611 Bokken 1,078,742 100,000 1,178,742 1+1+7+8+7+4+2=30 CỬA CHẴN 09:17 18-06-2021
236610 Kunai 2,573,306 100,000 2,673,306 2+6+7+3+3+0+6=27 CỬA LẺ 09:16 18-06-2021
236609 Katana 498,362 99,987 598,349 5+9+8+3+4+9=38 CỬA CHẴN 09:16 18-06-2021
236608 Shuriken 1,125,242 99,999 1,225,241 1+2+2+5+2+4+1=17 CỬA LẺ 09:16 18-06-2021
236607 Tone 821,143 100,000 921,143 9+2+1+1+4+3=20 CỬA CHẴN 09:16 18-06-2021
236606 Kunai 2,483,118 100,000 2,583,118 2+5+8+3+1+1+8=28 CỬA CHẴN 09:14 18-06-2021
236605 Bokken 757,835 11,789 769,624 7+6+9+6+2+4=34 CỬA CHẴN 09:14 18-06-2021
236604 Katana 369,589 11,180 380,769 3+8+0+7+6+9=33 CỬA LẺ 09:14 18-06-2021
236603 Tone 728,999 99,999 828,998 8+2+8+9+9+8=44 CỬA CHẴN 09:13 18-06-2021
236602 Kunai 1,941,436 100,000 2,041,436 2+0+4+1+4+3+6=20 CỬA CHẴN 09:12 18-06-2021
236601 Shuriken 1,206,589 99,999 1,306,588 1+3+0+6+5+8+8=31 CỬA LẺ 09:14 18-06-2021
236600 Bokken 634,275 88,093 722,368 7+2+2+3+6+8=28 CỬA CHẴN 09:12 18-06-2021
236599 Tone 902,055 10,001 912,056 9+1+2+0+5+6=23 CỬA LẺ 09:11 18-06-2021
236598 Katana 325,376 100,000 425,376 4+2+5+3+7+6=27 CỬA LẺ 09:11 18-06-2021
236597 Kunai 2,118,627 100,000 2,218,627 2+2+1+8+6+2+7=28 CỬA CHẴN 09:10 18-06-2021
236596 Shuriken 622,032 100,000 722,032 7+2+2+0+3+2=16 CỬA CHẴN 09:10 18-06-2021