LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
446096 Tone 293,389 50,000 343,389 3+4+3+3+8+9=30 CỬA CHẴN 14:57 21-09-2021
446095 Bokken 747,841 98,897 846,738 8+4+6+7+3+8=36 CỬA CHẴN 14:57 21-09-2021
446094 Kunai 520,967 99,987 620,954 6+2+0+9+5+4=26 CỬA CHẴN 14:55 21-09-2021
446093 Katana 798,564 45,699 844,263 8+4+4+2+6+3=27 CỬA LẺ 14:55 21-09-2021
446092 Shuriken 479,823 89,999 569,822 5+6+9+8+2+2=32 CỬA CHẴN 14:56 21-09-2021
446091 Tone 412,307 99,998 512,305 5+1+2+3+0+5=16 CỬA CHẴN 14:55 21-09-2021
446090 Bokken 772,803 87,965 860,768 8+6+0+7+6+8=35 CỬA LẺ 14:54 21-09-2021
446089 Kunai 420,724 50,000 470,724 4+7+0+7+2+4=24 CỬA CHẴN 14:53 21-09-2021
446088 Katana 735,065 80,452 815,517 8+1+5+5+1+7=27 CỬA LẺ 14:53 21-09-2021
446087 Sanzu 64,879 10,002 74,881 7+4+8+8+1=28 CỬA CHẴN 15:05 21-09-2021
446086 Tone 411,777 98,987 510,764 5+1+0+7+6+4=23 CỬA LẺ 14:52 21-09-2021
446085 Bokken 588,073 99,999 688,072 6+8+8+0+7+2=31 CỬA LẺ 14:52 21-09-2021
446084 Shuriken 336,337 99,988 436,325 4+3+6+3+2+5=23 CỬA LẺ 14:53 21-09-2021
446083 Kunai 470,622 100,000 570,622 5+7+0+6+2+2=22 CỬA CHẴN 14:51 21-09-2021
446082 Katana 828,450 99,991 928,441 9+2+8+4+4+1=28 CỬA CHẴN 14:51 21-09-2021
446081 Bokken 676,161 99,999 776,160 7+7+6+1+6+0=27 CỬA LẺ 14:50 21-09-2021
446080 Tone 534,815 50,009 584,824 5+8+4+8+2+4=31 CỬA LẺ 14:50 21-09-2021
446079 Kunai 499,199 100,000 599,199 5+9+9+1+9+9=42 CỬA CHẴN 14:49 21-09-2021
446078 Katana 666,384 77,988 744,372 7+4+4+3+7+2=27 CỬA LẺ 14:49 21-09-2021
446077 Bokken 581,265 88,888 670,153 6+7+0+1+5+3=22 CỬA CHẴN 14:47 21-09-2021