LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
236441 Bokken 858,910 49,901 908,811 9+0+8+8+1+1=27 CỬA LẺ 07:51 18-06-2021
236440 Shuriken 943,591 99,999 1,043,590 1+0+4+3+5+9+0=22 CỬA CHẴN 07:51 18-06-2021
236439 Kunai 1,467,936 100,000 1,567,936 1+5+6+7+9+3+6=37 CỬA LẺ 07:50 18-06-2021
236438 Katana 653,817 13,068 666,885 6+6+6+8+8+5=39 CỬA LẺ 07:51 18-06-2021
236437 Bokken 740,658 100,000 840,658 8+4+0+6+5+8=31 CỬA LẺ 07:48 18-06-2021
236436 Shuriken 754,465 99,989 854,454 8+5+4+4+5+4=30 CỬA CHẴN 07:48 18-06-2021
236435 Katana 493,115 100,000 593,115 5+9+3+1+1+5=24 CỬA CHẴN 07:48 18-06-2021
236434 Tone 801,272 99,999 901,271 9+0+1+2+7+1=20 CỬA CHẴN 07:49 18-06-2021
236433 Kunai 862,947 99,999 962,946 9+6+2+9+4+6=36 CỬA CHẴN 07:48 18-06-2021
236432 Bokken 683,486 100,000 783,486 7+8+3+4+8+6=36 CỬA CHẴN 07:46 18-06-2021
236431 Shuriken 1,284,994 99,001 1,383,995 1+3+8+3+9+9+5=38 CỬA CHẴN 07:46 18-06-2021
236430 Katana 414,127 11,136 425,263 4+2+5+2+6+3=22 CỬA CHẴN 07:46 18-06-2021
236429 Kunai 1,031,051 99,999 1,131,050 1+1+3+1+0+5+0=11 CỬA LẺ 07:45 18-06-2021
236428 Tone 417,047 85,585 502,632 5+0+2+6+3+2=18 CỬA CHẴN 07:46 18-06-2021
236426 Bokken 599,567 34,444 634,011 6+3+4+0+1+1=15 CỬA LẺ 07:43 18-06-2021
236427 Shuriken 1,221,223 99,999 1,321,222 1+3+2+1+2+2+2=13 CỬA LẺ 07:43 18-06-2021
236425 Kunai 1,399,560 100,000 1,499,560 1+4+9+9+5+6+0=34 CỬA CHẴN 07:43 18-06-2021
236424 Katana 343,099 50,000 393,099 3+9+3+0+9+9=33 CỬA LẺ 07:43 18-06-2021
236423 Bokken 680,097 66,897 746,994 7+4+6+9+9+4=39 CỬA LẺ 07:41 18-06-2021
236422 Shuriken 1,204,170 11,264 1,215,434 1+2+1+5+4+3+4=20 CỬA CHẴN 07:41 18-06-2021