LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
236569 Kunai 1,863,218 100,000 1,963,218 1+9+6+3+2+1+8=30 CỬA CHẴN 08:57 18-06-2021
236568 Katana 644,739 11,655 656,394 6+5+6+3+9+4=33 CỬA LẺ 08:55 18-06-2021
236567 Bokken 1,097,000 100,000 1,197,000 1+1+9+7+0+0+0=18 CỬA CHẴN 08:55 18-06-2021
236566 Kunai 1,639,662 100,000 1,739,662 1+7+3+9+6+6+2=34 CỬA CHẴN 08:55 18-06-2021
236565 Shuriken 796,843 99,998 896,841 8+9+6+8+4+1=36 CỬA CHẴN 08:55 18-06-2021
236564 Tone 272,457 14,500 286,957 2+8+6+9+5+7=37 CỬA LẺ 08:55 18-06-2021
236563 Katana 659,926 50,000 709,926 7+0+9+9+2+6=33 CỬA LẺ 08:53 18-06-2021
236562 Kunai 1,447,813 40,000 1,487,813 1+4+8+7+8+1+3=32 CỬA CHẴN 08:52 18-06-2021
236561 Shuriken 942,219 99,999 1,042,218 1+0+4+2+2+1+8=18 CỬA CHẴN 08:52 18-06-2021
236560 Bokken 1,111,579 99,999 1,211,578 1+2+1+1+5+7+8=25 CỬA LẺ 08:52 18-06-2021
236559 Tone 681,784 13,501 695,285 6+9+5+2+8+5=35 CỬA LẺ 08:52 18-06-2021
236558 Katana 667,383 55,000 722,383 7+2+2+3+8+3=25 CỬA LẺ 08:50 18-06-2021
236557 Bokken 1,050,948 100,000 1,150,948 1+1+5+0+9+4+8=28 CỬA CHẴN 08:50 18-06-2021
236556 Kunai 1,845,728 100,000 1,945,728 1+9+4+5+7+2+8=36 CỬA CHẴN 08:50 18-06-2021
236555 Shuriken 759,942 80,000 839,942 8+3+9+9+4+2=35 CỬA LẺ 08:50 18-06-2021
236554 Tone 952,003 90,000 1,042,003 1+0+4+2+0+0+3=10 CỬA CHẴN 08:50 18-06-2021
236553 Katana 584,856 50,000 634,856 6+3+4+8+5+6=32 CỬA CHẴN 08:48 18-06-2021
236552 Kunai 1,830,458 100,000 1,930,458 1+9+3+0+4+5+8=30 CỬA CHẴN 08:48 18-06-2021
236551 Bokken 1,072,802 14,982 1,087,784 1+0+8+7+7+8+4=35 CỬA LẺ 08:48 18-06-2021
236550 Shuriken 660,653 100,000 760,653 7+6+0+6+5+3=27 CỬA LẺ 08:47 18-06-2021